Rubriky
Aktuality Pořady bohoslužeb

Pořad bohoslužeb od 21.7. – 28.7.2024

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě
Rubriky
Aktuality

Jakubská pouť 2024

Rubriky
Aktuality Pořady bohoslužeb

Pořad bohoslužeb od 14.7. – 21.7.2024

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě
Rubriky
Aktuality Pořady bohoslužeb

Pořad bohoslužeb od 7.7. – 14.7.2024

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě
Rubriky
Aktuality

Čtení při nedělních mších sv.

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě
Rubriky
Aktuality

Modlitby růžence

Rubriky
Aktuality Kostelec na Hané

Úmysly II. pololetí 2024 Kostelec na Hané

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě
DatumČasLiturgická oslava/ úmysl mše svaté
ÚT 2.7.8:00Úterý 13. týdne v mezidobí
Za živou a + rodinu Minářovu
PÁ 5.7.—–SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE
MŠE SV. NEBUDE (VELEHRAD)
BOHOSLUŽBA SLOVA – 18:00
NE 7.7.9:3014. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za rodinu Lénkovu a Zakopalovu
ÚT 9.7.8:00Úterý 14. týdne v mezidobí
PÁ 12.7.18:00Pátek 14. týdne v mezidobí
Za rodinu Macharáčkovu, Krejčířovu a Greplovu
NE 14.7.9:3015. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za živou a + rodinu Vlkovu, Lénkovu a Mazurovu
ÚT 16.7.8:00Památka Panny Marie Karmelské
PÁ 19.7.18:00Pátek 15. týdne v mezidobí
NE 21.7.9:3016. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za + Josefa Grepla, manželku, syna a duše v očistci
ÚT 23.7.8:00Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
PÁ 26.7.18:00Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Za Annu Dubíkovu a + manžela
NE 28.7.9:30SLAVNOST SV. JAKUBA, PATRONA KOSTELA
Za farníky
ÚT 30.7.8:00Úterý 17. týdne v mezidobí
DatumČasLiturgická oslava/ úmysl mše svaté
PÁ 2.8.18:00Pátek 17. týdne v mezidobí
Za + Jiřího Kintra, živou a + rodinu Kintrovu a Strnadovu
NE 4.8.9:3018. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za + Jiřího Bujgla, rodiče z obou stran a živou rodinu
ÚT 6.8.18:00SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
PÁ 9.8.18:00Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice
NE 11.8.9:3019. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za Věru a Rudolfa Melicharovy, živou a + rodinu
ÚT 13.8.8:00Úterý 19. týdne v mezidobí
ČT 15.8.18:00SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Za farníky
PÁ 16.8.18:00Pátek 19. týdne v mezidobí
NE 18.8.9:3020. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Na poděkování 19. let společného života s prosbou o dar zdraví a ochrnu celé rodiny
ÚT 20.8.8:00Svátek sv. Bernarda, opata a učitele církve
PÁ 23.8.18:00Pátek 20. týdne v mezidobí
NE 25.8.9:3021. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
1)Na poděkování Pánu Bohu za letošní úrodu
2) Na poděkování za 85. let s prosbou ochranu p. Marie
ÚT 27.8.8:00Památka sv. Moniky
PÁ 30.8.18:00Pátek 21. týdne v mezidobí
Za + Slavoje a Bohumilu Přikrylovy a duše v očistci
DatumČasLiturgická oslava/ úmysl mše svaté
NE  1.9.9:3022. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Na poděkování za 25. let společného života s prosbou o Boží ochranu do dalších let pro celou rodinu
ÚT 3.9.8:00Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve  
PÁ 6.9.18:00Pátek 22. týdne v mezidobí
Za + Josefa Snášela, celou živou a + rodinu
SO 7.9.18:0023. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – Mše sv. s nedělní platností
Na poděkování za 60. let společného života s prosbou o ochranu Panny Marie do dalších let
NE 8.9.9:30SLAVNOST NAROZENÍ PANNY MARIE
MŠE SV. ZDE NEBUDE POUTUNÍ MŠE SV. BUDE VE STAŘECHOVICÍCH
Út 10.9.8:00Úterý 23. týdne v mezidobí
Pá 13.9.18:00Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Za + Miladu Ševčíkovu, syna a manžela
NE 15.9.9:3024. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za odpuštění a smíření v rodině
ÚT 17.9.8:00Úterý 24. týdne v mezidobí
PÁ 20.9.18:00Památka sv. Ondřeje Kim Taegona a Pavla Chong Hasanga
Za + Ludmilu Vlkovou, manžela a syna
NE 22.9.9:3025. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za + Františku Greplovu, manžela, syna a její + rodiče
Út 24.9.8:00Úterý 25. týdne v mezidobí
Za + Michala Bartoše, živou a + rodinu
PÁ 27.9.18:00Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Za manželé Přecechtělovy, živou a + rodinu  
NE 29.9.9:3026. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Na poděkování za dožití 92. let s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu
DatumČasLiturgická oslava/ úmysl mše svaté
ÚT 1.10.8:00Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
PÁ 4.10.18:00Památka sv. Františka z Assisi
Za + Marii a Vincenzo Buzzi, jejich rodiče, sourozence a za spásu jejich duší
NE 6.10.9:3027. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za živé a + členy živého růžence v naší farnosti
ÚT 8.10.8:00Úterý 27. týdne v mezidobí
PÁ 11.10.18:00Pátek 27. týdne v mezidobí
Na poděkování za 60. let společného života s prosbou o Boží ochranu do dalších let
NE 13.10.9:3028. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za Ladislava Strouhala, rodiče a rodinu Zdráhalovu
ÚT 15.10.8:00Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
PÁ 18.10.18:00SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
Za + rodiče Rozehnalovy a Stužkovy
NE 20.10.9:3029.NEDĚLE V MEZIDOBÍ – Misijní neděle
Za Františka Mertu a manželé Kastnerovy a Kvapilovy
ÚT 22.10.8:00Úterý 29. týdne v mezidobí
PÁ 25.10.18:00Pátek 29. týdne v mezidobí
Za manželé Hájkovy, Trojanovy a duše v očistci
NE 27.10.9:3030. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za + Boženu a Františka Greplovy, Františka Hlouška a jejich živé a + rodiny
ÚT 29.10.8:00Úterý 30. týdne v mezidobí
DatumČasLiturgická oslava/ úmysl mše svaté
PÁ 1.11.18:00SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Za živou a + rodinu Snášelovu, Měchurovu a Zapletalovu
SO 2.11.16:00Památka všech věrných zemřelých
Za farníky
NE 3.11.9:3031. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za živou a + rodinu Drčkovu a Kvapilovu a na poděkování za dar rodiny
ÚT 5.11.8:00Úterý 31. týdne v mezidobí
PÁ 8.11.17:00Pátek 31. týdne v mezidobí
Za + Jindřišku a Oldřicha Koblížkovy, jejich příbuzné a duše v očistci
NE 10.11.9:3032. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za Jaroslava Alána, prarodiče z obou stran a duše v očistci
ÚT 12.11.8:00Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
PÁ 15.11.17:00Pátek 32. týdne v mezidobí
Za živou a + rodinu Machálkovu
NE 17.11.9:3033. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za živé a + varhaníky, kteří působili v naší farnosti
ÚT 19.11.8:00Úterý 33. týdne v mezidobí
PÁ 22.11.17:00Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Na poděkování za dožití 50. let s prosbou o Boží pomoc a ochranu do dalších let
NE 24.11.9:30SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Na úmysl dárce
ÚT 26.11.8:00Úterý 34. týdne v mezidobí
PÁ 29.11.17:00Pátek 34. týdne v mezidobí
Za Katku, Veronikou a Sašu a jejich rodiče
DatumČasLiturgická oslava/ úmysl mše svaté
NE 1.12.9:301.NEDĚLE ADVENTNÍ
Na úmysl dárce
ÚT 3.12.8:00Památka sv. Františka Xaverského
PÁ 6.12.17:00Pátek po 1. neděli adventní
NE 8.12.9:302. NEDĚLE ADVENTNÍ
Na poděkování za 80. let života s prosbou o dar zdraví do dalších let
PO 9.12.17:00SLAVNOST P. MARIE, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
ÚT 10.12.8:00Úterý po 2 .neděli adventní
PÁ 13.12.17:00Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Za manželé Klimešovy, Roupovy a duše v očistci
NE 15.12.9:303. NEDĚLE ADVENTNÍ
Za + Marii Václavkovou, syna Karla, Marii a Františka Odstrčilovy a Růženu Odstrčilovu
ÚT 17.12.8:00Pondělí po 3. neděli adventní
PÁ 20.12.17:00Pátek po 3. neděli adventní
Za Elišku a Jaroslava Kolářovy, pravnuka Michala, živou a + rodinu
NE 22.12.9:304. NEDĚLE ADVENTNÍ
Za + Boženu a Františka Greplovy, Františka Hlouška a jejich živé a + rodiny
ÚT 24.12.22:00SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ – V NOCI
Za farníky
ST 25.12.9:30SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ – VE DNE
Za + Michala Leško, rodiče a sourozence
ČT 26.12.9:30SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
Za + Františka Menšíka, bratra Svatoše, jejich rodiče, živou a + rodinu
PÁ 27.12.17:00SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA A EVENGELISTY
NE 29.12.9:30SVÁTEK SVATÉ RODINY
Za + Františka Smutného, rodiče a živou rodinu 
ÚT 31.12.17:00SEDMÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní v roce 2024 s prosbou o Boží požehnání do roku 2025
Rubriky
Aktuality Kostelec na Hané

Volné úmysly II. pololetí 2024

ČERVENECÚTERÝ 8:009.7., 16.7., 23.7., 30.7.
PÁTEK 18:0019.7.,
NEDĚLE 9:30OBSAZENO
SRPENÚTERÝ 8:00 13.8., 27.8.
PÁTEK 18:0016.8.,
NEDĚLE 9:30OBSAZENO
ZÁŘÍÚTERÝ 8:003.9., 10.9., 17.9.,
PÁTEK 18:00OBSAZENO
NEDĚLE 9:30OBSAZENO
ŘÍJENÚTERÝ 8:001.10., 8.10., 15.10., 22.10., 29.10.
PÁTEK 18:00OBSAZENO
NEDĚLE 9:30OBSAZENO
LISTOPADÚTERÝ 8:005.11., 12.11., 19.11., 26.11.,
PÁTEK 17:00OBSAZENO
NEDĚLE 9:30OBSAZENO
PROSINECÚTERÝ 8:003.12., 10.12., 17.12.,
PÁTEK 17:006.12., 27.12.
NEDĚLE 9:30OBSAZENO
TYTO VOLNÉ ÚMYSLY SI MŮŽETE NECHAT ZAPSAT U PAVLA MAZURA PO MŠI SV. NEBO NA TEL. ČÍSLE 723 189 011, NEBO NAPSAT NA FARNÍ EMAIL: fakostelecnh@ado.cz
V případě, že by vámi zadaném termínu úmysl odsloužen) nebyl (dovolená, nemoc, bude vždy odsloužen v náhradním termínu.

Aktualizováno – sobota 27.6.2024 ve 22:52

Rubriky
Aktuality

Příměstský tábor farnosti Kostelec na Hané

Rubriky
Aktuality

Liturgický doprovod březen – srpen 2024

DenLiturgická oslavaZpívážaltářPísně
NE
7.7.
 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍMazurO:117525, 795, 806
NE 14.7.15. NEDĚLE V MEZIDOBÍKubíčkováO:118589, 701, 809
NE 21.7.16. NEDĚLE V MEZIDOBÍBendoviO:120592, 722, 824
NE 28.7.SLAVNOST
SV. JAKUBA
Chrámový sborO:198827
NE 4.8.18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  Vrbová O:122710
NE 11.8.19. NEDĚLE V MEZIDOBÍKubíčkováO:123717, 812
NE 18.8.20. NEDĚLE V MEZIDOBÍVyroubalováO:124522, 790
NE 25.8.21. NEDĚLE V MEZIDOBÍChrámový sborO:125517, 726, 802