Rubriky
Aktuality

Dopis Mons. Bohumíra Vitáska k postním almužnám

Bratři a sestry

Vzhled letošní postní kasičky vyvolává dojem kapek rosy. Vzpomněl jsem si na svou túru hřebenovkou Beskyd, kterou jsem absolvoval za mlada. Určitě jsem si vzal s sebou něco k jídlu, ale nic k pití. Od „smrti žízní“ mne zachránily kapky rosy na jehličkách smrků, které jsem lízal, abych aspoň trochu žízeň zahnal. Vtom jsem si všimnul, že po stezce jde další turista, který mne se zájmem sleduje. Trochu jsem se zastyděl… On mne předešel – a po chvíli chůze jsem zase já zastihl jeho, jak se osvěžuje stejným způsobem. Prostě, příklady táhnou.

Můžeme vidět určitou podobnost mezi kapkami rosy a dobrými skutky, kterými můžeme my osvěžovat druhé. A ty dobré skutky také mohou rozzářit něčí život nebo svět kolem nás

Kolik kapek rosy je potřeba, aby svlažily zemi, kolik je potřeba dobrých skutků, aby byl svět lepší…

Může nás napadnout, že těch pár kapek, které vzejdou z našich drobných odřeknutí, svět nezmění.

Nenechejme se takovými myšlenkami odradit. Matka Tereza jednou řekla:  „Sami víme, že to, co děláme, je kapkou do moře. Ale kdyby tahle kapka v moři nebyla, chyběla by tam.“

 V kapce rosy se odráží světlo a krásně září všemi barvami; stejně tak je mnoho způsobů („barev“) konání dobra. Může být mnoho možností, co si odřeknout a obnos za odřeknuté vhodit do kasičky. Je jistě mnoho lidí, kteří potřebují pomoc. Kdo to je v mém okolí? Pokuste se, prosím, vhodnou formou sdělit knězi či místní Charitě, pokud ve Vašem okolí je někdo v nouzi. Pomoci a osvěžit realitu těžké životní situace může
 i Postní almužna. Nabídnete, prosím, postní kasičky i těm, kteří nyní kvůli pandemii do kostela nemohou chodit.

Přeji Vám a vyprošuji vytrvalost v dobrém.

Mons. Bohumír Vitásek
prezident ACHO

Rubriky
Aktuality

Rok sv. Josefa

V pdf verzi zde:

Rubriky
Aktuality

Kontakty na nemocniční kaplany

Ke stažení zde:

Rubriky
Aktuality

Slovo otce arcibiskupa Mons. Jana Graubnera ke zpřísněným opatřením

Milí bratři a sestry,

rozhodnutím vlády se počínaje pondělkem 1. března 2021 zpřísňují některá opatření v boji proti pandemii. Omezení dotýkající se bohoslužeb zůstávají stejná jako v předchozích týdnech: Obsazenost maximálně 10 % kapacity, povinnost užívat respirátory nebo zdravotnické roušky, dodržovat rozestupy 2 metry, desinfekce rukou, omezení společného zpěvu. Naléhavě vás žádám, abychom tato opatření důsledně dodržovali. Važme si toho, že se dále můžeme setkávat, byť v omezené míře. Obcházeni a nerespektování opatření není uměním ani hrdinstvím, ale naopak hazardem s lidskými životy.

V některých farnostech se všichni nedostanou na mši svatou každou neděli. Využívejte, prosím, i všedních dnů k účasti na mši svaté či aspoň k tiché adoraci.

Pokračujme v modlitbě růžence na úmysl ukončení pandemie a obrácení lidských srdcí k Bohu každý den večer ve 20.00 hodin, jak jsme k tomu vybídli už dříve spolu s ostatními biskupy. S důvěrou a nadějí v Boží pomoc a jeho milosrdenství prosme o přímluvu naše české a diecézní patrony i naše kandidáty blahořečení.

Kéž tento mimořádný způsob prožívání postní doby přispěje k našemu posvěcení a připraví nás na velikonoční radost.

K tomu ze srdce žehná

+ Jan Graubner, arcibiskup olomoucký

V Olomouci 27. 2. 2021

zdroj: www.ado.cz

Rubriky
Aktuality

Intence I. pololetí 2021

DatumÚmysl
Úterý 2.3.
8:00
 
Pátek 5.3.
17:00
Za živou a + rodinu Klimešovu a Korčákovu
Neděle 7.3.
9:30
 Za živou a + rodinu Svobodovu, Solařovu, Voráčovu a duše v očistci
Úterý 9.3.
8:00
Na úmysl dárce 
Pátek 12.3.
17:00
Za + Josefa Snášela a celou rodinu
Neděle 14.3.
9:30
Za živou a + rodinu Přecechtělovu
Úterý 16.3.
8:00
 
Pátek 19.3.
17:00
Slavnost sv. Josefa
Za živou a zemřelou rodinu Macharáčkovu, Krejčířovu, Greplovu a Pluskalovu a za duše v očistci
Neděle 21.3.
9:30
Za Františka Mertu, manželé Kastnerovy a Kvapilovy
Úterý 23.3.
8:00
Za živou a + rodinu Navrátilovu a Korčákovu
Pátek 26.3.
17:00
Za Josefa a Ludmilu Černých, oboje rodiče, duše v očistci a živou rodinu.
Neděle 28.3.
9:30
Květná neděle
Za farníky
Úterý 30.3.
8:00
Za + Štěpánku Krejčí a manžela
DatumÚmysl
Čtvrtek 1.4.
19:00
Zelený čtvrtek

Za živé a + kněze, kteří působili v naší farnosti
Pátek 2.4.
15:00
Velký pátek Velkopáteční obřady
Sobota 3.4.
20:00
Vigilie Zmrtvýchvstání Páně

Za katechumeny, kteří přijmou svátost křtu
Neděle 4.4.
9:30
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Za farníky
Pondělí 5.4.
9:30
 
Úterý 6.4.
8:00
 
Pátek 9.4.
18:00
 
Neděle 11.4.
9:30
Za + Oldřicha Fojtka a celou rodinu
Úterý 13.4.
8:00
 
Pátek 16.4.
18:00
Za+ manžela
Neděle 18.4.
9:30
 
Úterý 20.4.
8:00
 
Pátek 23.4.
18:00
Úmysl obzasen 
Neděle 25.4.
9:30
Za Jana a Ludmilu Sochorovy, oboje rodiče, duše v očistci a živou rodinu
Úterý 27.4.
8:00
 
Pátek 30.4.
18:00
 
DatumÚmysl
Neděle 2.5.
9:30
Za Jiřího Kintra, živou a + rodinu Kintrovu a Strnadovu
Úterý 4.5.
8:00
 
Pátek 7.5.
18:00
Za + Slavoje Přikryla, manželku, dcery a duše v očistci
Neděle 9.5.
9:30
 
Úterý 11.5.
8:00
 
Pátek 14.5.
18:00
 
Neděle 16.5.
9:30
Za Josefa a Boženu Kristkovy a syna 
Úterý 18.5.
8:00
 
Pátek 21.5.
18:00
 
Neděle 23.5.
9:30
Slavnost Seslání Ducha svatého

Za farníky
Úterý 25.5.
18:00
Mše svatá v Bílovicích?
Pátek 28.5.
18:00
 
Neděle 30.5.
9:30
Slavnost
Nejsvětější Trojice

Za Hanu Radvanskou, rodiče a duše v očistci
Pondělí 31.5.
18:00
Mše svatá ve Stařechovicích –poslední májová

Za farníky a poutníky
DatumÚmysl
Úterý 1.6.
8:00
 
Pátek 4.6.
18:00
Na poděkování Pánu Bohu za 75 let života s prosbou o dar zdraví do dalších let
Neděle 6.6.
9:30
Slavnost
Těla a Krve Páně

Za + Jaroslava Alána, prarodiče z obou stran a duše v očistci
Úterý 8.6.
8:00
Za + Věru Janečkovu, manžela a rodiče
Pátek 11.6.
18:00
 Slavnost
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova


Za živou a + rodinu Zapletalovu, Snášelovu a Měchurovu
Neděle 13.6.
9:30
 
Úterý 15.6.
8:00
 
Pátek 18.6.
18:00
 
Neděle 20.6.
9:30
Za rodinu Konstackou
Úterý 22.6.
8:00
 
Pátek 25.6.
18:00
Na poděkování Pánu Bohu za školní rok 2020/2021 
Neděle 27.6.
9:30
Za manželé Buzziovy a celou rodinu
Úterý 29.6.
18:00
Adorační den
Za farníky
Rubriky
Aktuality

Úklid v kostele

Úklid kostela v roce 2021, 1. pololetí

Leden
14.1. – 1. skupina
28.1. – 2. skupina

Únor
11.2. – 3. skupina
25.2. – 4. skupina

Březen
11.3. – 5. skupina
25.3. – 1. skupina

Duben
8.4. – 2. skupina
22.4. – 3. skupina

Květen
6.5. – 4. skupina
20.5. – 5. skupina

Červen
3.6 .- 1. skupina
17.6. – 2. skupina

V zimních měsících úklid pouze „na sucho“, zamést. Velmi znečištěná místa setřít vykrouceným hadrem.

Úklidové skupiny

  1. skupina: H. Alánová, M. Hušková, Z. Smutná, P. Vrbová, E. Bubeníková
  2. skupina: M. Lénková, L. Fiedlerová, M. Horáková, M. Mazurová, pí. Sychrová, pí. L.Kudláčková
  3. skupina: M. Bartoník, p. Měchura, pí. Měchurová, p. Krejčíř
  4. skupina: M. Svobodová, J. Svoboda, L. Vyroubalová, R. Vyroubal, M. Minář, B. Wolkerová
  5. skupina: J. Kalábová, M. Mertová, V. Melicharová, J. Radvanská, A. Spurná