První svaté přijímání

Věk dětí pro první svaté přijímání

Věk rozlišování nutný pro sv. zpověď i pro sv. přijímání je ten, kdy dítě záčíná rozumně uvažovat, tj. více méně kolem sedmého roku. Od toho období začíná být závazná povinnost splnit přikázání o zpovědí i přijímání.

Příprava

Pro první svaté přijímání a první zpověď není nezbytná úplná a perfektní znalost křesťanské nauky. Nicméně dítě má povinnost později doučit se celou nauuku podle svých schopností. Znalost náboženství, která se na dětech vyžaduje jako vhodná příprava pro první svaté přijímání, spočívá v tom, aby přiměřeně svým schopnostem pochopily ta tajemství víry, která jsou nezbytná ke spáse, a aby rozeznaly eucharistický chléb od obyčejného chleba sloužícího jako tělesený pokrm, a tak mohly přistoupit ke stolu Páně se zbožností vlastní jejich věku.

Zdroj: liturgie.cz