Pohřeb

Základem křesťanství je vztah člověka s Ježíšem, Božím Synem, který se z lásky k nám stal také člověkem. Svou lásku ukázal tím, že daroval svůj život na kříži. Ale smrt neměla poslední slovo a Bůh Ježíše třetího dne vzkřísil z mrtvých. A také ti, kdo byli ve křtu jakoby ponořeni do Ježíšovy smrti a získali podíl na jeho vzkříšení, věří, že smrtí život nekončí, ale pokračuje u Boha a tam teprve dochází svého naplnění.

Protože smrt je dočasným rozloučením, představuje křesťanský pohřeb odevzdání zemřelého do milující Boží náruče, prosbu za něj i za pozůstalé, a zároveň vyznání naší víry ve vzkříšení a věčný život u Boha.

Praktické informace pro pozůstalé

1) Kontaktujte kněze (stačí i telefonicky)ve farnosti o této události a předběžně se domluvit na datumu pohřbu.

2) Po návštěvě pohřební služby znovu kontaktujte kněze, aby jste se dohodli na konkrétním čase konání pohřbu, který jste sjednali s pohřební službou.

3) Dále se domluvíte na průběhu celého pohřbu – mše svatá, nebo jen bohoslužba slova, poslední rozloučení v kostele před rakví, uložení do hrobu, muzikanti,varhaník,chrám sbor.

4) pokud budete chtít, aby kněz řekl něco o životě zenulé/ho, pošlete životopis co nejdříve (stačí poslat na farní e-mail)

5) Potřebujeme od vás 3.ks parte