Kontakt

Kontakt na kněze

Farní kostel: Sv. Jakuba Staršího, Kostelec na Hané

Kněz: farář P. Mgr. Ing. Petr Šimara

Adresa (bydliště kněze):
Římskokatolická farnost Kostelec na Hané
Jakubské náměstí 103
798 41 Kostelec na Hané
IČ: 65841671

mobil: 731 788 260
e-mail: fakostelecnh@ado.cz

Číslo farního účtu farnosti Kostelec na Hané 190232450/0300

Farní kostel: Sv. Václava, Ohrozim

Administrátor excurreno:  P. Mgr. Ing. Petr Šimara

Adresa:
Římskokatolická farnost Ohrozim
Ohrozim 30
798 03 Ohrozim
IČ: 65841697

mobil: 731 788 260
e-mail: fakostelecnh@ado.cz

Farní kostel: Sv. Floriána, Vícov

Administrátor excurreno:  P. Mgr .Ing. Petr Šimara

Adresa:
Římskokatolická farnost Vícov
Vícov 188
798 03 Vícov
IČ: 47920980

mobil: 731 788 260
e-mail: fakostelecnh@ado.cz