Rubriky
Aktuality Intence

Úmysly Stařechovice – I. pololetí 2023

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě
So 7.1. Za + Bedřicha a Ludmilu, Aloise a Anežku Bokůvkovi
So 14.1. Za farníky
So 21.1.
So 28.1. Za Václava Motálka a syna Milana
So 4.2. MŠE SV. NEBUDE
So 11.2. Za Ludmilu a Jaroslava Vojtovi
So 18.2. Za Jiřího a Františka Wolkerovi
So 25.2. Za Olgu a Antonína Tichákovy
So 4.3. Za Vojtěcha Vyroubala a jeho rodiče
So 11.3. Za + rodiče Anežku a Vladimíra Spáčilovy
So 18.3. Za + Josefa Vitáska, manželku a dceru
So 25.3. Za farníky
So 1.4. Za + rodiče a sestru
Ne 9.4. Za farníky
So 15.4. Za + Věru Zbořilovu, manžela a rodiče
So 22.4. Mše sv. nebude
So 29.4. Za Františka a Zdeňku Vyroubalovy a jejich rodiče
So 6.5. Mše sv. nebude
So 13.5. Za živou a + rodinu
So 20.5. Za + Anežku a Josefa Vitáskovy
So 27.5. Za + Miroslava Janečka a manželku
St 31.5. Za farníky (poslední májová)
So 3.6.
So 10.6.
So 17.6. Za farníky
So 24.6.
Rubriky
Aktuality Intence Kostelec na Hané

Úmysly – I. pololetí 2023 Kostelec na Hané (aktualizováno 2.3.2023)

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě
LEDEN 2023
DenÚmysl mše sv.
Ne 1.1.
9:30
SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE
Za farníky
Út 3.1.
8:00
Za + Květoslavu Menšíkovou a spásu její duše
Pá 6.1.
17:00
Za tříkrálové koledníky
Ne 8.1.
9:30
Za manželé Helenu a Bohumila Doleželovy, dceru Martu a živou a + rodinu Doleželovu
Út 10.1.
8:00
Za živou a + rodinu Minářovu
Pá 13.1.
17:00
Za + Dagmar Brádovu a živou a + rodinu Skopalovu
Ne 15.1.
9:30
Za + Boženu Greplovy, Františka Hlouška a jejich živé a + rodiny
Út 17.1.
8:00
 Za + rodinu Vychodilovu z Lutotína
Pá 20.1.
17:00
Za + Josefa a Ludmilu Černých, oboje rodiče, duše v očistci a živou rodinu
Ne 22.1.
9:30
Za Bohuslava Burgeta, rodiče z obou stran a duše v očistci
Út 24.1.
8:00
 Za + Františka Dvořáka, manželku, syna a rodiče z obou stran
Pá 27.1.
17:00
Za dar rodiny
Ne 29.1.
9:30
Za Jaroslava a Marii Tomáškovi a za Jiřinu Doleželovu
Út 31.1.
8:00
 Za rodinu Všetičkovu a Smékalovu
ÚNOR 2023
DenÚmysl mše sv.
Čt 2.2.
17:00
SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU (Hromnice)
Za farníky
Pá 3.2.
17:00
Za + Josefa Staru a živou rodinu
Ne 5.2.
9:30
Za + Ludmilu Zemánkovu, syna a živou rodinu
Út 7.2.Mše sv. nebude
Pá 10.2.
17:00
Za + Ludmilu Vlkovu, manžela a syna
Ne 12.2.
9:30
Za rodinu Spurnou, + rodiče z obou stran a vnučku
Út 14.2.
8:00
 Za živou a + rodinu Staroveckou a duše v očistci
Pá 17.2.
17:00
Za Emilii a Františka Přikrylovy, živou a + rodinu
Ne 19.2.
9:30
Za + rodinu Dostálovu a Kalábovu
Út 21.2.
8:00
 Za rodinu Měchurovu a Konečnou
St 22.2.Za farníky
Pá 24.2.
17:00
Za + manžele Přecechtělovy a Hájkovy
Ne 26.2.
9:30
Za živou rodinu Ošťádalovu a Krocovu
Út 28.2.
8:00
 Na úmysl dárce
BŘEZEN 2023
DenÚmysl mše sv.
Pá 3.3.
17:00
Za rodinu Hacarovu, Mazáčovu a Francovu
Ne 5.3.
9:30
Za farníky
Út 7.3.Za + Michala Bartoše, živou a + rodinu
Pá 10.3.
17:00
 Za + Štěpánku Krejčí a manžela
Ne 12.3.
9:30
Za + Františka Pyrolta, oboje rodiče, živou a + rodinu
Út 14.3.
8:00
 Za živou a + rodinu Kolínskou a Hopjanovu
17.3.
17:00
Za oboje rodiče, sestru a Elišku
Ne 19.3.
9:30
Za + Jana a Ludmilu Sochorovy, oboje rodiče, duše v očistci a živou rodinu
Po 20.3.
17:00
SLAVNOST SV. JOSEFA, snoubence P. MARIE
Za + Josefa Snášela, živou a + rodinu
Út 21.3.
8:00
Za + Marii a Františka Lisických, jejich rodiče a sourozence
Pá 24.3.
17:00
Za + Karolínu a Vojtěcha Menšíkovy, jejich syny Františka a Svatoše, oboje rodiče, živou a + rodinu
So 25.3.
8:00
SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Za rodinu Svozilovu, Vyroubalovu a Bendovu
Ne 26.3.
9:30
Za živou a + rodinu Musilovu
Út 28.3.
8:00
 Za + Boženu Rozmánkovou a Jana Menšíka
Pá 31.3.
18:00
Za Marii Klimešovu a manžela, rodinu Klimešovu a Roupovu
DUBEN 2023
DenÚmysl mše sv.
Ne 2.4.
9:30
KVĚTNÁ NEDĚLE
Za farníky
Út 4.4.
8:00
 ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE
Za živou a + rodinu Fiedlerovu a Karáskovu
Čt 6.4.
18:30
ZELENÝ ČTVRTEK
Za živé a + kněze, kteří působili v naší farnosti
So 8.4.
20:00
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – vigilie
Za farníky
Ne 9.4.
9:30
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Za farníky
Po 10.4.
9:30
 PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Za živou a + rodinu Huškovu a Neuwirthovu
Út 11.4.
8:00
 ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Pá 14.4.
18:00
PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
Za Marii Kaprálovu a rodinu Všetičkovu
Ne 16.4.
9:30
Za + Oldřicha Fojtka, živou a + rodinu
Út 18.4.
8:00
 Za + Aloise Vláčila, dceru Alenu a duše v očistci
Pá 21.4.
18:00
Za + Elišku a Jaroslava Kolářovy, živou a + rodinu
Ne 23.4.
9:30
Za + Jiřího Kintra, rodiče z obou stran a živou rodinu
Út 25.4.
8:00
Za živou a + rodinu Pinkavovu, Kučerovu, Polcerovu a Taláškovu
Pá 28.4.
18:00
Za + P. Emila Matušů
Ne 30.4.
9:30
Za živou a + rodinu Dostálovu
KVĚTEN 2023
DenÚmysl mše sv.
Út 2.5.
8:00
Za + Květoslavu Menšíkovu
a spásu její duše
Pá 5.5.
18:00
Za + Slavoje Přikryla a setru Marii Kalistu
Ne 7.5.
9:30
Za Hanu Radvanskou, manžela, rodiče a duše v očistci
Út 9.5.
8:00
 Na úmysl dárce
Pá 12.5.
18:00
Za + Boženu a Františka Greplovy, Františka Hlouška a jejich živ. a + rod.
Ne 14.5.
9:30
Za + Rudolfa Melichara a rodinu
Út 16.5.
8:00
Za + rodinu Lorenčíkovu a + Zdeňka Kalvodu a živou rodinu Kalvodovu
Čt 18.5.
18:00
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Za rodinu Skoupilíkovu a Kovaříkovu
Pá 19.5.
18:00
Na úmysl dárce
Ne 21.5.
9:30
Za Jaroslava Bubeníka živou a + rodinu
Út 23.5.
8:00
 
Pá 26.5.
18:00
Na úmysl dárce
So 27.5.
20:00
Slavnost Seslání Ducha Svatého – vigilie
Za farníky
Ne 28.5.
9:30
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
Za živou a + rodinu Komišákovu, Božkovu, Komárkovu a duše v očistci
Út 30.5.
8:00
 
ČERVEN 2023
DenÚmysl mše sv.
Pá 2.6.
18:00
Za rodinu Tylšarovu a duše v očistci
Ne 4.6.
9:30
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
Za + Jaroslava Alána, prarodiče z obou stran a duše v očistci
Út 6.6.
8:00
 
Pá 9.6.
18:00
Za + Věru Janečkovu
Ne 11.6.
9:30
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ – Boží Tělo
Za farníky
Út 13.6.
8:00
 
Pá 16.6.
18:00
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA
Za ctitele Božského Srdce Páně
Ne 18.6.
9:30
Za Josefa a Boženu Kristkovi a syna
Út 20.6.
8:00
 
Pá 23.6.
18:00
Za rodinu Machálkovu
Ne 25.6.
9:30
Za + Jaroslava Přecechtěla a duše v očistci
Út 27.6.
8:00
 
Čt 29.6.
18:00
Slavnost sv. Petra a Pavla – Adorační den farnosti
Za farníky
Pá 30.6.
18:00
Na poděkování za dar manželství

Aktualizováno 2.3.2023 v 18:30