Rubriky
Aktuality

Pozvánka – májová pobožnost Smržice

Rubriky
Aktuality Ohlášky

Ohlášky 7. neděle velikonoční (16.5.2021)

Informace pro farnost Kostelec na Hané

 • PRAVIDLA PRO KONÁNÍ BOHOSLUŽEB
  • Nasazený respirátor
  • Před vstupem do kostela si vydesinfikovat ruce
  • Dodržovat 2 metry rozestupy. – neplatí pro členy jedné domácností
 • SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA
  • DNES PŘI MŠI SV. JE SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA. VŠEM DÁRCŮM PÁN BŮH ZAPLAŤ ZA VAŠI ŠTĚDROST.
 • SBÍRKY KVĚTEN 2021
  • Příští neděli 23.5. na církevní školy v diecézi
 • SVÁTOST SMÍŘENÍ V TOMOT TÝDNU
  • Út 18.5. 7:40 – 7:55, Pá 21.5. 17:30 – 17:55, So 22.5. 19:40 – 19:55, Ne 23.5. 9:15 – 9:25
  • Je možné vykonat svátost smíření i ve všední den po mši sv., nebo se domluvit i na jiný termín po předchozí tel. domluvě.
 • MÁJOVÉ POBOŽNOSTI V TOMTO TÝDNU
  • úterý 8:30, pátek v 17:30, neděle 9:15
 • SVATODUŠNÍ VIGILIE
  • Tuto sobotu 22.5.2021 ve 20:00 začínáme mši svatou při které obnovíme biřmovací závazky a po mši sv. bude modlitba k Duchu svatému.
 • NOC KOSTELŮ 2021
  • V letošním roce se naše farnost také zapojí do projektu Noc kostelů v pátek 28.5.2021 i když v letošním roce z důvodu pandemie bude i tato akce v menším měřítku, ale i přesto pozvěte své blízké a přátelé zvláště ty, kteří třeba do kostela nechodí pravidelně nebo vůbec. Všichni jste srdečně zváni!!
  • Pro letošní rok zároveň je vytvořena aplikace do chytrých mobilů pro noc kostelů, kde si třeba můžete lépe a přehledněji naplánovat prohlídky různých kostelů.
 • POSLEDNÍ MÁJOVÁ VE STAŘECHOVICÍCH
  • V pondělí 31.5.2021 ve Stařechovicích. V 17:30 modlitba růžence v 18:00 mše sv. a po mši sv. májová pobožnost.
 • PODĚKOVÁNÍ
  • Děkuji všem, kteří svoji farnost podporujete ve svých modlitbách, finančně, nebo službou ve farnosti.  
 • MODLITBA RŮŽENCE ZA UKONČENÍ PANDEMIE
  • Stále jsme vyzvání, abychom se ve svých domovech každý večer ve 20:00 všichni spojili v této modlitbě.
 • PÉČE O NEMOCNÉ
  • Bratři a sestry, pokud víte o někom, kdo se nedostane do kostela a chtěl by abych nemocného navštívil, tak neváhejte a kontaktujte mě prosím.
 • ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ NA II. POLOLETÍ 2021 na faře
  • Pro letošní rok jsme zvolili více termínů, aby se na každého dostalo a zároveň, aby se netvořili zbytečné fronty a mohli se dodržet rozestupy 2.metrů atd. Využijte prosím tyto časy.
  • neděle 13.6.2021
   • přede mši sv. od 8:55 – 9:20  
   • po mši od 10:35 – 11:00
  • pátek 18.6.2021
   • přede mší sv. od 17:30 – 17:45
  • neděle 20.6.2021
   • přede mši sv. od 8:55 – 9:20  
   • po mši od 10:35 – 11:00
 • FARNÍCI ZE SMRŽIC ZVOU NA
  • Májovou pobožnost u kapličky ve Smržicích tuto sobotu 22.5.2021 v 17:00. V případě nepříznivého počasí bude májová v kostele sv. Petra a Pavla.
 • PROSBA
  • Bratři a sestry, kdo z vás by chtěl podpořit farnost, nejen při nedělních sbírkách v kostele, tak může: podpořit farnost skrze dar přes bankovní účet. Č. účtu farnosti Kostelec na Hané: 190232450/0300 Všem dárcům velké Pán Bůh zaplať.

INFORMACE PRO DÁRCE

Pokud budete chtít rádi vám vystavíme potvrzení o přijetí daru. Podle zákona o dani zpříjmů lze od základu daně odečíst hodnotu finančního daru věnovaného farnosti.

Souhrn těchto darů musí činit u fyzických osob nejméně 1000,00 Kč anebo přesáhnout 2 % ze základu daně. U právnických osob musí činit nejméně 2000,-Kč. Chcete-li si uplatnit toto snížení, je potřeba POTVRZENÍ O DARU, toto potvrzení doložíte k daňovému přiznání. Pokud si daň přiznáváte sami, nebo dodáte vaší mzdové účetní. Stačí napsat na email fakostelecnh@ado.cz tyto údaje: datum, výše daru, jméno a příjmení, datum narození (IČO), bydliště (sídlo).

Rubriky
Aktuality Pořady bohoslužeb

Pořad bohoslužeb od 16.5.2021 – 23.5.2021

Datum
a lit. oslava
Čas a místo Úmysl mše sv.
Ne 16.5.

7. neděle
velikonoční
8:00
Vícov
9:15
Kostelec
na Hané
Májová pobožnost
9:30
Kostelec
na Hané
Za Josefa a Boženu Kristkovy a syna
11:00
Ohrozim
Na poděkování a Boží pomoc
Po 17.5.

Pondělí
po 7. neděli velikonoční
Út 18.5.

Nezávazná památka sv. Jana I., papeže
7:40
Kostelec
na Hané
Svátost smíření
8:00
Kostelec
na Hané
Za + Jaroslavu Vychodilovu, Janu Balcarovu a dobrodince
8:30
Kostelec
na Hané
Májová pobožnost
St 19.5.

Středa
po 7. neděli velikonoční
18:00
Ohrozim
Za živou a + rodinu Žochovu
Čt 20.5.

Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
18:00
Vícov
Na úmysl dárce
Pá 21.5.

Pátek
po 7. neděli velikonoční
17:30
Kostelec
na Hané
Májová pobožnost a možnost přistoupit ke svátosti smíření do 17:55
18:00
Kostelec
na Hané
Za rodinu Skoupilíkovu a Kovaříkovu
So 22.5.

Sobota
po 7. neděli velikonoční
16:30
Stařechovice
Mše svatá s nedělní platností

Za farníky
Vigilie ze slavnosti Seslání
Ducha Svatého
20:00
Kostelec
na Hané
Mše svatá s obnovou biřmovacích závazků

Za farníky
21:00
Kostelec
na Hané
Modlitba k Duchu Svatému
Ne 23.5.

Slavnost Seslání Ducha Svatého
8:00
Vícov
Na úmysl dárce
9:15
Kostelec
na Hané
Májová pobožnost
9:30
Kostelec
na Hané
Za farníky
11:00
Ohrozim
Za + Pavla Mačáka, živou a + rodinu a duše v očistci
Rubriky
Aktuality

Možnost získání plnomocných odpoustku v roce sv. Josefa

Rubriky
Aktuality

Rok sv. Josefa

V pdf verzi zde:

Rubriky
Aktuality

Kontakty na nemocniční kaplany

Ke stažení zde:

Rubriky
Aktuality

Intence I. pololetí 2021

DatumÚmysl
Čtvrtek 1.4.
19:00
Zelený čtvrtek

Za živé a + kněze, kteří působili v naší farnosti
Pátek 2.4.
15:00
Velký pátek Velkopáteční obřady
Sobota 3.4.
20:00
Vigilie Zmrtvýchvstání Páně

Za katechumeny, kteří přijmou svátost křtu
Neděle 4.4.
9:30
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
 
Za rodinu Mikešovu a Motálkovu
Pondělí 5.4.
9:30
 Za rodiny dětí a vnoučat
Úterý 6.4.
8:00
Na úmysl dárce 
Pátek 9.4.
18:00
Za Pavla Šinála a duše v očistci  
Neděle 11.4.
9:30
Za + Oldřicha Fojtka a celou rodinu
Úterý 13.4.Mše sv. není
Pátek 16.4.
18:00
Za+ manžela
Neděle 18.4.
9:30
 Úmysl obsazen
Úterý 20.4.
8:00
 Na úmysl dárce
Pátek 23.4.
18:00
Úmysl obzasen 
Neděle 25.4.
9:30
Za Jana a Ludmilu Sochorovy, oboje rodiče, duše v očistci a živou rodinu
Úterý 27.4.
8:00
 Na úmysl dárce
Pátek 30.4.
18:00
 Za sourozence
DatumÚmysl
Neděle 2.5.
9:30
Za Jiřího Kintra, živou a + rodinu Kintrovu a Strnadovu
Úterý 4.5.
8:00
 
Pátek 7.5.
18:00
Za + Slavoje Přikryla, manželku, dcery a duše v očistci
Neděle 9.5.
9:30
Za + Marii a Vojtěcha Bílých, jejich rodiče a sourozence 
Úterý 11.5.
8:00
Na poděkování za dožití 80. let s prosbou o ochranu Panny Marie pro rodinu Bohanesovu
Pátek 14.5.
18:00
Na úmysl dárce 
Neděle 16.5.
9:30
Za Josefa a Boženu Kristkovy a syna 
Úterý 18.5.
8:00
 Za + Jaroslavu Vychodilovu, Janu Balcarovu a dobrodince 
Pátek 21.5.
18:00
 
Neděle 23.5.
9:30
Slavnost Seslání Ducha svatého

Za farníky
Úterý 25.5.
18:00
Mše svatá v Bílovicích?
Pátek 28.5.
18:00
Za Josefa Smékala, Aničku Menšíkovu a rodiče z obou stran
Neděle 30.5.
9:30
Slavnost
Nejsvětější Trojice

Za Hanu Radvanskou, rodiče a duše v očistci
Pondělí 31.5.
18:00
Mše svatá ve Stařechovicích –poslední májová

Za farníky a poutníky
DatumÚmysl
Úterý 1.6.
8:00
Za rodinu Svozilovu a Vyroubalovu 
Pátek 4.6.
18:00
Na poděkování Pánu Bohu za 75 let života s prosbou o dar zdraví do dalších let
Neděle 6.6.
9:30
Slavnost
Těla a Krve Páně

Za + Jaroslava Alána, prarodiče z obou stran a duše v očistci
Úterý 8.6.
8:00
Za + Věru Janečkovu, manžela a rodiče
Pátek 11.6.
18:00
 Slavnost
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova


Za živou a + rodinu Zapletalovu, Snášelovu a Měchurovu
Neděle 13.6.
9:30
Za rodinu Musilovu 
Úterý 15.6.
8:00
 
Pátek 18.6.
18:00
Za Jozefa Šinála a rodinu
Neděle 20.6.
9:30
Za rodinu Konstackou
Úterý 22.6.
8:00
 
Pátek 25.6.
18:00
Na poděkování Pánu Bohu za školní rok 2020/2021 
Neděle 27.6.
9:30
Za manželé Buzziovy a celou rodinu
Úterý 29.6.
18:00
Adorační den
Za farníky

Aktualizováno 23.4.2021 v 10:54