Rubriky
Aktuality

Modlitby růžence

Rubriky
Aktuality

Čtení při nedělních mších sv.

Čtení při nedělních mších sv. – únor 2024

4.února – 5.neděle v mezidobí
1.Čtení Job 7,1-4.6-7 – pí. Bubeníková
2.Čtení 1 Kor 9,16-19.22-23 – pí. Minářová
Přímluvy – pí. Přecechtělová

11.února – 6.neděle v mezidobí
1.Čtení Lv 13,1-2.45-46 – p. Minář st.
2.Čtení 1 Kor 10,31-11,1 – p. Kaláb
Přímluvy – ministranti

18.února – 1.neděle postní
1.Čtení Gn 9,8-15 – pí. Kubíčková
2.Čtení 1 Petr 3,18-22 – p. Minář ml.
Přímluvy – p. Pinkava

25.února – 2.neděle postní
1.Čtení Gn 22,1-2.9a.10-13. 15-18 – p. Vrba
2.Čtení Řím 8,31b-34 – pí. Menšíková
Přímluvy – ministranti

Rubriky
Aktuality

Možnosti objednávky Katolického týdeníku

Telefonicky: 225 985 225, 777 333 370
E-mailem: send@send.cz

Roční předplatné: 780 Kč
Pololetní: 390 Kč
Čtvrtletní: 195 Kč

Katolický týdeník na internetu: www.katyd.cz