Rubriky
Aktuality

Čtení při nedělních mších sv. – prosinec 2022

5.prosince -2.neděle adventní
1.Čtení Iz 11,1-10 – pí. Bubeníková
2.Čtení Řím 15,4-9 – pí. Minářová
Přímluvy – pí. Přecechtělová

11.prosince – 3.neděle adventní
1.Čtení Iz 35,1-6a – p. Pinkava
2.Čtení Jak 5,7-10 – p. Vrba
Přímluvy – p. Minář st.

18.prosince – 4.neděle adventní
1.Čtení Iz 7,10-14 – p. Kaláb
2.Čtení Řím 1,1-7 – p. Menšík
Přímluvy – ministranti

24.prosince – Slavnost Narození Páně (v noci)
1.Čtení Iz 9,2- 4.6-7 – p. Svoboda
2.Čtení Tit 2,11-14 – pí. Svobodová
Přímluvy – p. Kaláb

25.prosince – Slavnost Narození Páně (ve dne)
1.Čtení Iz 52,7-10 – p. Měchura
2.Čtení Žid 1,1-6 – p. Minář ml.
Přímluvy – pí. Svobodová

26.prosince Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
1.Čtení Sir 3,3-7.14-17a – pí. Přecechtělová
Přímluvy – pí. Minářová

31.prosince –Poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc v novém roce (začátek mše sv. bude sdělen v ohláškách)

  1. Čtení Ga 1,14-18 – p. Vrba
  2. Čtení Jak 4,13b.15 – p. Kaláb
    Přímluvy – p. Pinkava
Rubriky
Aktuality

Rozpis modliteb růžence – Prosinec 2022

Rubriky
Aktuality

Úklid kostela v roce 2022

Červen 2022
9.6. – 2
23.6. – 3

Červenec 2022
7.7. – sk. 4
21.7. – 5

Srpen 2022
4.8. – 1
18.8. – 2

Září 2022
1.9. – 3
15.9. – 4
29.9. – 5

Říjen 2022
13.10. – 1
27.10. – 2

Listopad 2022
10.11. – 3
24.11. – 4

Prosinec 2022
8.12. – 5
22.12. – velký vánoční úklid sk. 1 +

Rubriky
Aktuality

Možnosti objednávky Katolického týdeníku

Telefonicky: 225 985 225, 777 333 370
E-mailem: send@send.cz

Roční předplatné: 780 Kč
Pololetní: 390 Kč
Čtvrtletní: 195 Kč

Katolický týdeník na internetu: www.katyd.cz