Rubriky
Aktuality Kostelec na Hané

Čtení při nedělních mších sv. – červen 2022

5.června – Seslání Ducha svatého
1.Čtení Sk2,1-11 – p. Minář ml.
2.Čtení 1Kor 12,3b-7.12-13 – p.Kaláb
Přímluvy – p. Minář st.

12.června – Slavnost Nejsvětější Trojice
1.Čtení Př 8,22-31 – p. Menšík
2.Čtení Řím 5,1-5 – p. Vrba
Přímluvy – ministranti

19.června – Slavnost Těla a Krve Páně
Při mši sv. v kostele:
1.Čtení 1Kor 11,23-26 – p.Svoboda
2.Čtení Žid 9,11-15 – pí. Svobodová
Přímluvy – p. Minář st.
Přímluvy u oltářů:

  1. za biskupy,kněze a zasvěcené osoby – pí. Bubeníková
  2. za křesťanské rodiny – pí. Přecechtělová
  3. za veřejné záležitosti – p. Měchura
  4. na poděkování – p. Pinkava

Pátek 24..června – Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
1.Čtení Ez 34,11-16 – p. Minář st.
2.Čtení Řím 5,5-11 – pí. Minářová
Přímluvy – ministranti

26.června – 13. neděle v mezidobí
1.Čtení Gn 3,9-15 – p. Menšík
2.Čtení 2Kor 4,13-5.1 – pí. Bubeníková
Přímluvy – pí. Přecechtělová

Rubriky
Aktuality

Úklid kostela v roce 2022

Červen 2022
9.6. – 2
23.6. – 3

Červenec 2022
7.7. – sk. 4
21.7. – 5

Srpen 2022
4.8. – 1
18.8. – 2

Září 2022
1.9. – 3
15.9. – 4
29.9. – 5

Říjen 2022
13.10. – 1
27.10. – 2

Listopad 2022
10.11. – 3
24.11. – 4

Prosinec 2022
8.12. – 5
22.12. – velký vánoční úklid sk. 1 +

Rubriky
Aktuality

Možnosti objednávky Katolického týdeníku

Telefonicky: 225 985 225, 777 333 370
E-mailem: send@send.cz

Roční předplatné: 780 Kč
Pololetní: 390 Kč
Čtvrtletní: 195 Kč

Katolický týdeník na internetu: www.katyd.cz