Rubriky
Aktuality Kostelec na Hané

Čtení při nedělních mších sv. – říjen 2021

3.října 27. neděle v mezidobí
1.Čtení Gn 2,18-24 p. Svoboda
2.Čtení Žid 2,9-11 pí. Svobodová
Přímluvy pí. Minářová

10.října 28. neděle v mezidobí
1.Čtení Mdr 7,7-11 p. Pinkava
2.Čtení Žid 4,12-13 p. Vrba
Přímluvy p. Minář st.

17.října Slavnost výročí posvěcení kostela
1.Čtení Iz 56,6-7 p. Minář st.
2.Čtení Ef 2,19-22 p. Menšík
Přímluvy p. Buzzi

24.října 30. neděle v mezidobí
1.Čtení Jer 31,7-9 p. Minář
2.Čtení Žid 5,1-6 p. Měchura
Přímluvy p. Kaláb

31.října 31. neděle v mezidobí
1.Čtení Dt 6,2-6 pí. Minářová
2.Čtení Žid 7,23-28 pí. Otáhalová
Přímluvy pí. Svobodová

Rubriky
Aktuality

Úklid v kostele

Úklid kostela v roce 2021

Srpen 2021

12.8. 2
26.8. 3

Září 2021

9.9. 4
23.9. 1

Říjen 2021

7.10. 2
21.10. 3

Listopad 2021

4.11. 4
18.11. 1

Prosinec 2021
2.12. 2
16.12. 3
23.12. 4 + vánoční úklid !!!

V zimních měsících úklid pouze „na sucho“, zamést.
Velmi znečištěná místa setřít vykrouceným hadrem.

Rubriky
Aktuality

Možnosti objednávky Katolického týdeníku

Telefonicky: 225 985 225, 777 333 370
E-mailem: send@send.cz

Roční předplatné: 780 Kč
Pololetní: 390 Kč
Čtvrtletní: 195 Kč

Katolický týdeník na internetu: www.katyd.cz