Rubriky
Aktuality

Úklid kostela v roce 2022

leden 2022

6.1. 1
20.1. 2

únor 2022

3.2. 3+ velký úklid (Betlém,stromky)
17.2. 4

březen 2022

3.3. 5
17.3. 1
31.3 2

duben 2022

14.3. 3
28.3. 4

květen 2022
12.5. 5
26.5. 1

červen 2022

9.6. 2
23.6. 3

Rubriky
Aktuality Kostelec na Hané

Čtení při nedělních mších sv. – prosinec 2021 – leden 2022

31.prosince –Poděkování za uplynulý rok
a prosba o Boží pomoc v novém roce
(začátek mše sv. bude sdělen v ohláškách)

  1. Čtení Ga 1,14-18 p. Vrba
  2. Čtení Jak 4,13b.15 p. Kaláb
    Přímluvy p. Pinkava

Čtení při nedělních mších sv. – leden 2022

1.ledna –Slavnost Matky Boží Panny Marie

1.Čtení Nm 6,22-27 p. Svoboda
2.Čtení Gal 4,4-7 pí. Svobodová
Přímluvy pí. Minářová

2.ledna – druhá neděle po Narození Páně

1.Čtení Sir 24,1-4.12-16 p. Menšík
2.Čtení Ef 1,3-6.15-18 p. Pinkava
Přímluvy p. Minář st.

9.ledna – Svátek Křtu Páně

1.Čtení Iz 40,1-5.9-11 p. Minář ml.
2.Čtení Tit 2,11-14;3,4-7 p. Měchura
Přímluvy p. Kaláb

16.ledna – 2.neděle v mezidobí

1.Čtení Iz 62,1-5 pí. Minářová
2.Čtení 1Kor 12,4-11 pí. Svobodová
Přímluvy pí. Přecechtělová

23.ledna – 3.neděle v mezidobí

1.Čtení Neh 8,2-4a.5-6,8-10 p. Svoboda
2.Čtení 1Kor 12,12-30 p. Kaláb
Přímluvy p. Pinkava

30.ledna – 4.neděle v mezidobí

1.Čtení Jer 1,4-5.17-19 pí. Bubeníková
2.Čtení 1Kor 12,31-13,13 pí. Přecechtělová
Přímluvy pí. Minářová

Rubriky
Aktuality

Možnosti objednávky Katolického týdeníku

Telefonicky: 225 985 225, 777 333 370
E-mailem: send@send.cz

Roční předplatné: 780 Kč
Pololetní: 390 Kč
Čtvrtletní: 195 Kč

Katolický týdeník na internetu: www.katyd.cz