Rubriky
Aktuality

Čtení při nedělních mších sv.

Čtení při nedělních mších sv. – prosinec 2023

3.prosince – 1. neděle adventní
1.Čtení Iz 63,16b-17.19b – pí. Kubíčková
2.Čtení Kor 1,3-9 – pí. Minářová
Přímluvy – ministranti

10.prosince – 2.neděle adventní
1.Čtení Iz 40,1-5.9-11 – p. Minář ml.
2.Čtení Řím 13,8-10 – p. Kaláb
Přímluvy – p. Minář st.

17.prosince – 3.neděle adventní
1.Čtení Iz 61,1-2a.53-54 – pí. Bubeníková
2.Čtení 1 Sol 5,46-48a.48b-50.53-54 – pí. Přecechtělová
Přímluvy – pí. Menšíková

24.prosince – Slavnost Narození Páně
1.Čtení Iz 9,2-4.6-7 – p. Svoboda
2.Čtení Tit 2.11-14 – pí. Svobodová
Přímluvy – p. Pinkava

25.prosince – Narození Páně
1.Čtení Iz 52,7-10 – p. Minář st.
2.Čtení Žid 1,1-6 – p. Vrba
Přímluvy – pí. Kovaříková

26.prosince – sv. Štěpán
1.Čtení Sk 6,8-10 – p. Minář ml.
Přímluvy – p. Kaláb

31.prosince – Svaté Rodiny
Gn 15,1-6;21,1-3 – p. Svoboda
Žid 11,8.11-12.17-19 – p. Pinkava
Přímluvy – ministranti