Rubriky
Aktuality

Čtení při nedělních mších sv.

4.června – Slavnost Nejsvětější Trojice
1.Čtení Ex 34,4b-6.8-9 – sl. Hacarová
2.Čtení 2 Kor 13,11-13 – p. Pinkava
Přímluvy – ministranti

11.června – Slavnost Těla a krve Páně z 8.června
1.Čtení Dt 8,2-3.14b-16a – p. Měchura
2.Čtení 1Kor 10,16-17 – p. Kaláb
Přímluvy – pí. Minářová

18.června – 11. neděle v mezidobí
1.Čtení Ex 19,2-6a – pí. Přecechtělová
2.Čtení Řím 5,6-11 – pí. Bubeníková
Přímluvy – pí. Kubíčková

25.června – 12. neděle v mezidobí
1.Čtení Jer 20,10-13 – p. Minář st
2.Čtení Řím 5,12-15 – pí. Svobodová
Přímluvy – ministranti