Rubriky
Aktuality

Čtení při nedělních mších sv. – březen 2023

5.března – 2.neděle postní
1.Čtení Gn 12,14a – p. Menšík
2.Čtení 2Tim 1,8b-10 – p. Minář st.
Přímluvy – ministranti

12.března – 3.neděle postní
1.Čtení Ex 17,3-7 – pí. Přecechtělová
2.Čtení Řím 5,1-2.5-8 – pí. Bubeníková
Přímluvy – pí. Minářová

19.března – 4.neděle postní
1.Čtení 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a – p. Svoboda
2.Čtení Ef 5,8-14 – sl. Hacarová
Přímluvy – pí. Svobodová

26.března – 5.neděle postní
1.Čtení Ez 37,12-14 – p. Pinkava
2.Čtení Řím 8,8-11 – p. Vrba
Přímluvy – p. Kaláb