Rubriky
Aktuality

Čtení při nedělních mších sv. – únor 2023

5.února – 5.neděle v mezidobí
1.Čtení Iz 58,7-10 – pí. Bubeníková
2.Čtení 1Kor 2,1-5 – pí. Minářová
Přímluvy – pí. Přecechtělová

12.února – 6.neděle v mezidobí
1.Čtení Sir 15,16-21 – p. Svoboda
2.Čtení 1Kor 2,6-10 – pí. Svobodová
Přímluvy – K. Hacarová

19.února – 7.neděle v mezidobí
1.Čtení Lv 19,1-2.17-18 – p. Vrba
2.Čtení 1 Kor 3,16-23 – p. Kaláb
Přímluvy – p. Pinkava

26.února – 1..neděle postní
1.Čtení Gn 2,7-9;3,1-7 – p. Minář ml.
2.Čtení Řím 5,12-19 – p.Měchura
Přímluvy – pí. Kubíčková