Rubriky
Aktuality

Čtení při nedělních mších sv. – prosinec 2022

5.prosince -2.neděle adventní
1.Čtení Iz 11,1-10 – pí. Bubeníková
2.Čtení Řím 15,4-9 – pí. Minářová
Přímluvy – pí. Přecechtělová

11.prosince – 3.neděle adventní
1.Čtení Iz 35,1-6a – p. Pinkava
2.Čtení Jak 5,7-10 – p. Vrba
Přímluvy – p. Minář st.

18.prosince – 4.neděle adventní
1.Čtení Iz 7,10-14 – p. Kaláb
2.Čtení Řím 1,1-7 – p. Menšík
Přímluvy – ministranti

24.prosince – Slavnost Narození Páně (v noci)
1.Čtení Iz 9,2- 4.6-7 – p. Svoboda
2.Čtení Tit 2,11-14 – pí. Svobodová
Přímluvy – p. Kaláb

25.prosince – Slavnost Narození Páně (ve dne)
1.Čtení Iz 52,7-10 – p. Měchura
2.Čtení Žid 1,1-6 – p. Minář ml.
Přímluvy – pí. Svobodová

26.prosince Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
1.Čtení Sir 3,3-7.14-17a – pí. Přecechtělová
Přímluvy – pí. Minářová

31.prosince –Poděkování za uplynulý rok a prosba o Boží pomoc v novém roce (začátek mše sv. bude sdělen v ohláškách)

  1. Čtení Ga 1,14-18 – p. Vrba
  2. Čtení Jak 4,13b.15 – p. Kaláb
    Přímluvy – p. Pinkava