Rubriky
Aktuality

Čtení při nedělních mších sv. – srpen 2022

7.srpna – 19.neděle v mezidobí
1.Čtení Mdr 18,6-9 – p. Minář ml.
2.Čtení Žid 11,1-2.8-19 – p. Měchura
Přímluvy – p. Minář st.

14.srpna – 20.neděle v mezidobí
1.Čtení Jer 38,m4-6.8-10 – p. Menšík
2.Čtení Žid 12,1-4 – p. Kaláb
Přímluvy – pí. Minářová

21.srpna – 21.neděle v mezidobí
1.Čtení Iz 66,18-21 – pí. Bubeníková
2.Čtení Žid 12,5-7.11-13 – pí. Přecechtělová
Přímluvy – ministranti

28.srpna – 22.neděle v mezidobí
1.Čtení Sir 3,19-21.30-31 – p. Svoboda
2.Čtení Žid 12,18-19.22-24a – pí. Svobodová
Přímluvy – p. Pinkava