Aktuální ohlášky

 • Ohlášky 2. neděle velikonoční (11.4.2021) Neděle Božího milosrdenství

  Informace pro farnost Kostelec na Hané

  • I po skončení nouzového stavu budou od zítřka 12.4.2021 platit stejná pravidla pro konání bohoslužeb!!!
   • Na mši sv. jen 10 % lidí z kapacity kostela míst k sezení
   • Rozestupy 2. metry (neplatí pro rodinu z jedné domácnosti)
   • Zakryté ústa a nos respirátorem FFP2 nebo KN 95
   • Desinfekce rukou
   • Každý účastník musí být na místě v lavici, není možné, aby celou mši stál mimo lavici.
   • Pozdravení pokoje vyjádříme úklonem hlavy!!
   • Hromadný zpěv je zakázán!!!
   • Zpívá pouze zpěvák, nebo sbor, pokud je v odděleném prostoru od ostatních účastníků bohoslužby v našem případě je to kůr!!!
  • Dnes je neděle Božího milosrdenství a můžeme díky tomu získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek
   • Přistoupit ke svátosti smíření, jít ke sv. přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce + Zúčastnit se pobožnosti k Božímu milosrdenství, nebo se v kostele pomodlit Otče náš + Věřím + invokaci: Ježíši, důvěřuji ti.
  • Nutné rezervace na mše svaté
   • Pátek 16.4.2021 v 18:00
   • Neděle 18.4.2021 v 9:30
  • Dnes je sbírka na opravy kostela.

  Všem dárcům velké Pán Bůh zaplať

  • Svátost smíření v tomto týdnu
   • Pátek 16.4. od 17:30 – 17:55
  • Pokud víte o někom, kdo by chtěl abych ho navštívil, podal svaté přijímání, udělil pomazání nemocných tak neváhejte a kontaktujte mě prosím.
  • Stále jsme vyzývání k modlitbě růžence každý večer ve 20:00 s úmyslem na zastavení pandemie.
  • Prožíváme rok sv. Josefa a rok rodin.
  • Děkuji moc Vám všem, kteří i v této nelehké době pomáháte farnosti ať už finančními dary nebo modlitbou za farnost. Všem velké Pán Bůh zaplať.
  • Bratři a sestry, z důvodu že do nedělních sbírek v této době nemůže přispět každý v kostele, protože počet věřících na bohoslužbě je omezený a farnost má stále výdaje tak bych Vás všechny chtěl moc poprosit kdo z vás může a chtěl by farnosti přispět tak další možností je poslat peníze na bankovní farní účet. Do poznámky vždy prosím uveďte třeba nedělní sbírka, nebo dar na opravy kostela atd. Č. účtu farnosti Kostelec na Hané: 190232450/0300 Všem dárcům velké Pán Bůh zaplať.

  Informace pro dárce

  Pokud budete chtít rádi vám vystavíme potvrzení o přijetí daru. Podle zákona o dani z příjmů lze od základu daně odečíst hodnotu finančního daru věnovaného farnosti. 

  Souhrn těchto darů musí činit u fyzických osob nejméně 1000,00 Kč anebo přesáhnout 2 % ze základu daně.  U právnických osob musí činit nejméně 2000,-Kč.  Chcete-li si uplatnit toto snížení, je potřeba POTVRZENÍ O DARU, toto potvrzení doložíte k daňovému přiznání. Pokud si daň přiznáváte sami, nebo dodáte vaší mzdové účetní. Stačí napsat na email fakostelecnh@ado.cz tyto údaje: datum, výše daru, jméno a příjmení, datum narození (IČO), bydliště (sídlo).