Aktuální ohlášky

 • Ohlášky 2. neděle postní (21.2.2021)

  Informace pro farnost Kostelec na Hané

  • Pravidla pro konání bohoslužeb od pondělí 1.3.2021
   • Na bohoslužbě smí být jen 10 % lidí z kapacity kostela míst k sezení
   • Rozestupy 2. metry (neplatí pro rodinu z jedné domácnosti)
   • Zakryté ústa a nos respirátorem FFP2 nebo KN 95
   • Desinfekce rukou
   • Každý účastník musí být na místě v lavici, není možné, aby celou mši stál mimo lavici třeba pod kůrem, nebo v předsíni kostela.
   • Pozdravení pokoje vyjádříme úklonem hlavy!!
   • Hromadný zpěv je zakázán!!!
   • Vše může zpívat jen zpěvák, nebo sbor, pokud je oddělený od ostatních účastníků bohoslužby oddělený prostor v našem případě je kůr!!!
  • Na tento týden je se potřeba zarezervovat přes internet systém na tyto mše svaté!!!
   • Neděle 7.3.2021 v 9:303. neděle postní  

  Pokud rezervaci nezvládnete, kontaktujte Pavla Mazura

  • Pokud víte o někom, kdo by chtěl abych ho navštívil, podal svaté přijímání, udělil pomazání nemocných tak neváhejte a kontaktujte mě prosím.
  • Postní almužny si můžete vzít vzadu na stolku
  • Postní doba 2021 v naši farnosti
   • Po tajemství víry odpovídáme: Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením….
   • Úterní a páteční mše svaté budou v postní době tiché tedy bez varhan, pokud nepřipadne na tyto dny nějaký církevní svátek či slavnost.
   • Křížové cesty každý pátek v 16:30 – prosím zapište se na vedení křížové cesty v předsíni kostela
   • Svátost smíření každý pátek od 16:30 – 16:55
  • Postní doba 2021 – myšlenky a inspirace
   • Postní almužna
   • Poselství papeže Františka k postní době 2021
   • Dopis nemocným k postní době 2021
   • Mobilní aplikace Postní kapky
   • Malá průvodce postní dobou
   • Kázání pro děti P. Romana Vlka na YouTube
   • Postní duchovní obnova VIR online 6.3.
   • Modlitba růžence ve 20:00
   • Modlitba Křížové cesty
   • Litanie pro čas pandemie
  • Pokud víte o někom, kdo by chtěl abych ho navštívil, podal svaté přijímání, udělil pomazání nemocných tak neváhejte a kontaktujte mě prosím.
  • Děkuji moc Vám všem, kteří i v této nelehké době pomáháte farnosti ať už finančními dary nebo modlitbou za farnost. Všem velké Pán Bůh zaplať.
  • Bratři a sestry, z důvodu že do nedělních sbírek v této době nemůže přispět každý v kostele, protože počet věřících na bohoslužbě je omezený a farnost má stále výdaje tak bych Vás všechny chtěl moc poprosit kdo z vás může a chtěl by farnosti přispět tak další možností je poslat peníze na bankovní farní účet. Do poznámky vždy prosím uveďte třeba nedělní sbírka, nebo dar na opravy kostela atd. Č. účtu farnosti Kostelec na Hané: 190232450/0300 Všem dárcům velké Pán Bůh zaplať.

  Informace pro dárce

  Pokud budete chtít rádi vám vystavíme potvrzení o přijetí daru. Podle zákona o dani z příjmů lze od základu daně odečíst hodnotu finančního daru věnovaného farnosti. 

  Souhrn těchto darů musí činit u fyzických osob nejméně 1000,00 Kč anebo přesáhnout 2 % ze základu daně.  U právnických osob musí činit nejméně 2000,-Kč.  Chcete-li si uplatnit toto snížení, je potřeba POTVRZENÍ O DARU, toto potvrzení doložíte k daňovému přiznání. Pokud si daň přiznáváte sami, nebo dodáte vaší mzdové účetní. Stačí napsat na email fakostelecnh@ado.cz tyto údaje: datum, výše daru, jméno a příjmení, datum narození (IČO), bydliště (sídlo).

  Prosím sledujte web farnosti, kde budou vždy ty nejaktuálnější informace ohledně nařízení vlády ČR, protože kdykoliv se ty nařízení mohou změnit.

  Adresa farního webu: www.kostelec.dpv.cz