Rubriky
Aktuality Kostelec na Hané

Úmysly II. pololetí 2024 Kostelec na Hané

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě
DatumČasLiturgická oslava/ úmysl mše svaté
ÚT 2.7.8:00Úterý 13. týdne v mezidobí
Za živou a + rodinu Minářovu
PÁ 5.7.—–SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE
MŠE SV. NEBUDE (VELEHRAD)
BOHOSLUŽBA SLOVA – 18:00
NE 7.7.9:3014. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za rodinu Lénkovu a Zakopalovu
ÚT 9.7.8:00Úterý 14. týdne v mezidobí
PÁ 12.7.18:00Pátek 14. týdne v mezidobí
Za rodinu Macharáčkovu, Krejčířovu a Greplovu
NE 14.7.9:3015. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za živou a + rodinu Vlkovu, Lénkovu a Mazurovu
ÚT 16.7.8:00Památka Panny Marie Karmelské
PÁ 19.7.18:00Pátek 15. týdne v mezidobí
NE 21.7.9:3016. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za + Josefa Grepla, manželku, syna a duše v očistci
ÚT 23.7.8:00Svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy
PÁ 26.7.18:00Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
Za Annu Dubíkovu a + manžela
NE 28.7.9:30SLAVNOST SV. JAKUBA, PATRONA KOSTELA
Za farníky
ÚT 30.7.8:00Úterý 17. týdne v mezidobí
DatumČasLiturgická oslava/ úmysl mše svaté
PÁ 2.8.18:00Pátek 17. týdne v mezidobí
Za + Jiřího Kintra, živou a + rodinu Kintrovu a Strnadovu
NE 4.8.9:3018. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za + Jiřího Bujgla, rodiče z obou stran a živou rodinu
ÚT 6.8.18:00SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ
PÁ 9.8.18:00Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice
NE 11.8.9:3019. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za Věru a Rudolfa Melicharovy, živou a + rodinu
ÚT 13.8.8:00Úterý 19. týdne v mezidobí
ČT 15.8.18:00SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Za farníky
PÁ 16.8.18:00Pátek 19. týdne v mezidobí
NE 18.8.9:3020. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Na poděkování 19. let společného života s prosbou o dar zdraví a ochrnu celé rodiny
ÚT 20.8.8:00Svátek sv. Bernarda, opata a učitele církve
PÁ 23.8.18:00Pátek 20. týdne v mezidobí
NE 25.8.9:3021. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
1)Na poděkování Pánu Bohu za letošní úrodu
2) Na poděkování za 85. let s prosbou ochranu p. Marie
ÚT 27.8.8:00Památka sv. Moniky
PÁ 30.8.18:00Pátek 21. týdne v mezidobí
Za + Slavoje a Bohumilu Přikrylovy a duše v očistci
DatumČasLiturgická oslava/ úmysl mše svaté
NE  1.9.9:3022. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Na poděkování za 25. let společného života s prosbou o Boží ochranu do dalších let pro celou rodinu
ÚT 3.9.8:00Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve  
PÁ 6.9.18:00Pátek 22. týdne v mezidobí
Za + Josefa Snášela, celou živou a + rodinu
SO 7.9.18:0023. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – Mše sv. s nedělní platností
Na poděkování za 60. let společného života s prosbou o ochranu Panny Marie do dalších let
NE 8.9.9:30SLAVNOST NAROZENÍ PANNY MARIE
MŠE SV. ZDE NEBUDE POUTUNÍ MŠE SV. BUDE VE STAŘECHOVICÍCH
Út 10.9.8:00Úterý 23. týdne v mezidobí
Pá 13.9.18:00Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve
Za + Miladu Ševčíkovu, syna a manžela
NE 15.9.9:3024. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za odpuštění a smíření v rodině
ÚT 17.9.8:00Úterý 24. týdne v mezidobí
PÁ 20.9.18:00Památka sv. Ondřeje Kim Taegona a Pavla Chong Hasanga
Za + Ludmilu Vlkovou, manžela a syna
NE 22.9.9:3025. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za + Františku Greplovu, manžela, syna a její + rodiče
Út 24.9.8:00Úterý 25. týdne v mezidobí
Za + Michala Bartoše, živou a + rodinu
PÁ 27.9.18:00Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Za manželé Přecechtělovy, živou a + rodinu  
NE 29.9.9:3026. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Na poděkování za dožití 92. let s prosbou o Boží ochranu a požehnání pro celou rodinu
DatumČasLiturgická oslava/ úmysl mše svaté
ÚT 1.10.8:00Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
PÁ 4.10.18:00Památka sv. Františka z Assisi
Za + Marii a Vincenzo Buzzi, jejich rodiče, sourozence a za spásu jejich duší
NE 6.10.9:3027. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za živé a + členy živého růžence v naší farnosti
ÚT 8.10.8:00Úterý 27. týdne v mezidobí
PÁ 11.10.18:00Pátek 27. týdne v mezidobí
Na poděkování za 60. let společného života s prosbou o Boží ochranu do dalších let
NE 13.10.9:3028. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za Ladislava Strouhala, rodiče a rodinu Zdráhalovu
ÚT 15.10.8:00Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
PÁ 18.10.18:00SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA
Za + rodiče Rozehnalovy a Stužkovy
NE 20.10.9:3029.NEDĚLE V MEZIDOBÍ – Misijní neděle
Za Františka Mertu a manželé Kastnerovy a Kvapilovy
ÚT 22.10.8:00Úterý 29. týdne v mezidobí
PÁ 25.10.18:00Pátek 29. týdne v mezidobí
Za manželé Hájkovy, Trojanovy a duše v očistci
NE 27.10.9:3030. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za + Boženu a Františka Greplovy, Františka Hlouška a jejich živé a + rodiny
ÚT 29.10.8:00Úterý 30. týdne v mezidobí
DatumČasLiturgická oslava/ úmysl mše svaté
PÁ 1.11.18:00SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
Za živou a + rodinu Snášelovu, Měchurovu a Zapletalovu
SO 2.11.16:00Památka všech věrných zemřelých
Za farníky
NE 3.11.9:3031. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za živou a + rodinu Drčkovu a Kvapilovu a na poděkování za dar rodiny
ÚT 5.11.8:00Úterý 31. týdne v mezidobí
PÁ 8.11.17:00Pátek 31. týdne v mezidobí
Za + Jindřišku a Oldřicha Koblížkovy, jejich příbuzné a duše v očistci
NE 10.11.9:3032. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za Jaroslava Alána, prarodiče z obou stran a duše v očistci
ÚT 12.11.8:00Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
PÁ 15.11.17:00Pátek 32. týdne v mezidobí
Za živou a + rodinu Machálkovu
NE 17.11.9:3033. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Za živé a + varhaníky, kteří působili v naší farnosti
ÚT 19.11.8:00Úterý 33. týdne v mezidobí
PÁ 22.11.17:00Památka sv. Cecílie, panny a mučednice
Na poděkování za dožití 50. let s prosbou o Boží pomoc a ochranu do dalších let
NE 24.11.9:30SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
Na úmysl dárce
ÚT 26.11.8:00Úterý 34. týdne v mezidobí
PÁ 29.11.17:00Pátek 34. týdne v mezidobí
Za Katku, Veronikou a Sašu a jejich rodiče
DatumČasLiturgická oslava/ úmysl mše svaté
NE 1.12.9:301.NEDĚLE ADVENTNÍ
Na úmysl dárce
ÚT 3.12.8:00Památka sv. Františka Xaverského
PÁ 6.12.17:00Pátek po 1. neděli adventní
NE 8.12.9:302. NEDĚLE ADVENTNÍ
Na poděkování za 80. let života s prosbou o dar zdraví do dalších let
PO 9.12.17:00SLAVNOST P. MARIE, počaté bez poskvrny prvotního hříchu
ÚT 10.12.8:00Úterý po 2 .neděli adventní
PÁ 13.12.17:00Památka sv. Lucie, panny a mučednice
Za manželé Klimešovy, Roupovy a duše v očistci
NE 15.12.9:303. NEDĚLE ADVENTNÍ
Za + Marii Václavkovou, syna Karla, Marii a Františka Odstrčilovy a Růženu Odstrčilovu
ÚT 17.12.8:00Pondělí po 3. neděli adventní
PÁ 20.12.17:00Pátek po 3. neděli adventní
Za Elišku a Jaroslava Kolářovy, pravnuka Michala, živou a + rodinu
NE 22.12.9:304. NEDĚLE ADVENTNÍ
Za + Boženu a Františka Greplovy, Františka Hlouška a jejich živé a + rodiny
ÚT 24.12.22:00SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ – V NOCI
Za farníky
ST 25.12.9:30SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ – VE DNE
Za + Michala Leško, rodiče a sourozence
ČT 26.12.9:30SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, PRVOMUČEDNÍKA
Za + Františka Menšíka, bratra Svatoše, jejich rodiče, živou a + rodinu
PÁ 27.12.17:00SVÁTEK SV. JANA, APOŠTOLA A EVENGELISTY
NE 29.12.9:30SVÁTEK SVATÉ RODINY
Za + Františka Smutného, rodiče a živou rodinu 
ÚT 31.12.17:00SEDMÝ DEN V OKTÁVU NAROZENÍ PÁNĚ
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní v roce 2024 s prosbou o Boží požehnání do roku 2025