Rubriky
Aktuality

Čtení při nedělních mších sv.

3.září -22.neděle v mezidobí
1.Čtení Jer 20,7-9 – pí. Kubíčková
2.Čtení Řím 12,1-2 – sl. Hacarová
Přímluvy – ministranti

10.září – 23.neděle v mezidobí
1.Čtení Ez 33,7-9 – pí. Minářová
2.Čtení Řím 13,8-10 – p. Kaláb
Přímluvy – p. Minář st.

17.září 24.neděle v mezidobí
1.Čtení Sir 27,33-28,9 – p. Vrba
2.Čtení Řím 14,7-9 – p. Minář ml.
Přímluvy – pí. Přecechtělová

24.září – 25.neděle v mezidobí
1.Čtení Iz 55,6-9 – p. Svoboda
2.Čtení Flp 1,20c-24.27a – pí. Svobodová
Přímluvy – p. Pinkava