Rubriky
Aktuality Intence Ohrozim

Intence II. pololetí – farnost Ohrozim (aktualizováno 11.10.2022)

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Aktualizováno 11.10.2022

ČERVENEC 2022
Ne 3.7.11:0014. neděle v mezidobí
Za + Jitku, Františka a Jiřího Vychodilovy
St 6.7.—–Středa 14. týdne v mezidobí
Mše sv. není
Ne 10.7.11:0015. neděle v mezidobí
Za živé a + farníky
St 13.7.——Památka sv. Jindřicha
Mše sv. není
Ne 17.7.11:0016. neděle v mezidobí
Za + Stanislava Zverce, rodinu Zvercovu
a Beloňovu
St 20.7.——Památka sv. Apolináře, biskupa
Mše sv. není
Ne 24.7.11:0017. neděle v mezidobí
Za + Miloslavu Haplovu a živou rodinu
St 27.7.18:00Památka sv. Gorazda a druhů
Za + tatínka, dědečka a pradědečka
Ne 31.7.11:0018. neděle v mezidobí
Na poděkování za 50. let života
SRPEN 2022
St  3.8.18:00Středa 18. týdne v mezidobí
Ne 7.8.11:0019. neděle v mezidobí
Za živé a + farníky
St 10.8.18:00Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka
Za živou a + rodinu Obrovu, Špičákovu
a Žochovu
Ne 14.8.11:0020. neděle v mezidobí
Za živé a + ctitele Panny Marie Růžencové
St 17.8.18:00Středa 20. týdne v mezidobí
Za + rodinu Polzerovu, Vejmolovu a Vacínovu
Ne 21.8.11:0021. týdne v mezidobí
Za + rodiče Reichlovy a manžela
St 24.8.18:00Svátek sv. Bartoloměje, apoštola
Ne 28.8.11:0022. neděle v mezidobí
Za + rodiče Haplovy a živou rodinu
St 31.8.18:00Středa 22. týdnu v mezidobí
ZÁŘÍ 2022
Ne 4.9.11:0023. neděle v mezidobí
Za Dagmar Tkáčovu a rodinu
St 7.9.18:00Středa 23. týdnu v mezidobí
Ne 11.9.11:0024. neděle v mezidobí
Za + rodiče Elišku a Josefa Třískovi
St 14.9.18:00Svátek Povýšení svatého Kříže
Za + rodinu Dadákovu a Chlupovu
Ne 18.9.11:0025. neděle v mezidobí
Na poděkování Pánu Bohu za dar života a víry
St 21.9.18:00Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty
Ne 25.9.11:0026. neděle v mezidobí
Za + a živou rodinu Vejmolovu, Třískovu, Vodičkovu a Jaroslava Procházku
St 28.9.10:00Slavnost sv. Václava, patrona farního kostela
Za živé a + farníky
ŘÍJEN 2022
Ne 2.10.11:0027. neděle v mezidobí
Za + rodiče Dostálovy, bratra  a živou rodinu
St 5.10.18:00Památka sv. Faustiny Kowalské
Za nemocnou dceru a její rodinu
Ne 9.10.11:0028. neděle v mezidobí
Za živé a + farníky
Út 11.10.18:00Památka sv. Radima, biskupa
Za živé a + ctitele Panny Marie Růžencové
Ne 16.10.11:0029. neděle v mezidobí
Za + oboje rodiče, manžela a bratra
St 19.10.18:00Středa 29. týdne v mezidobí
Za + rodiče Karáskovy a syna
Ne 23.10.11:0030. neděle v mezidobí – Misijní neděle
St 26.10.18:00Středa 30. týdne v mezidobí
Za + rodiče Tylšarovy a Koutných
Ne 30.10.11:0031. neděle v mezidobí
Za + rodiče Marii a Ladislava Obrovi
a živou rodinu
LISTOPAD 2022
St 2.11.18:00Památka všech věrných zemřelých
Za + obyvatelé Ohrozimi
Ne 6.11.11:00Slavnost výročí posvěcení kostela – 169. let
Za živé a + farníky
St 9.11.17:00Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Ne 13.11.11:0033. neděle v mezidobí
Za živou a + rodinu Vacínovu, Vejmolovu s prosbou o další Boží pomoc a ochranu pro obě živé rodiny
St 16.11.17:00Středa 33. týdne v mezidobí
Na poděkování za 85. roků života s prosbou o dar zdraví do dalších let
Ne 20.11.11:00Slavnost Ježíše Krista Krále
Za živou a + rodinu Obrovu a Střížovu
St 23.11.17:00Středa 34. týdne v mezidobí
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní
Ne 27.11.11:001.neděle adventní – začíná cyklus A
Za + rodinu Vejmolovu, Vacínovu a duše v očistci
St 30.11.17:00Svátek sv. Ondřeje, apoštola
Za + Jiřího Vychodila a + Františku Vychodilovu
PROSINEC 2022
Ne 4.12.11:002. neděle adventní
Za živou a + rodinu Vychodilovu a Mrnkovu
St 7.12.17:00Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
Ne 11.12.11:003. neděle adventní
St 14.12.17:00Památka sv. Jana od Kříže, kněze
Ne 18.12.11:004. neděle adventní
Na poděkování Pánu Bohu za dar života a zdraví pro celou rodinu Vejmolovu  
St 21.12.17:00Středa po 4. neděli adventní
Za + rodinu Koblížkovu, Spurnou a duše v očistci
So 24.12.16:00Slavnost Narození Páně – vigilie
Za živé a + farníky
Ne 25.12.11:00Slavnost Narození Páně
Za živé a + farníky  
Po 26.12.11:00Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka
Za + rodinu Špičákovu a Přikrylovu
St 28.12.17:00Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
Na poděkování Pánu Bohu za rok 2022 s prosbou o Boží požehnání do roku 2023