Rubriky
Aktuality

Čtení při nedělních mších sv. – říjen 2022

2.října – 27.neděle v mezidobí
1.Čtení Hab 1,21-3;2,2-4 – pí. Přecechtělová
2.Čtení 2Tim 1,6-8.13-14 – pí. Bubeníková
Přímluvy – pí. Minářová

9.října – 28.neděle v mezidobí
1.Čtení 2 Král 5,14-17 – p. Menšík
2.Čtení 2 Tim 2,8-13 – p. Vrba
Přímluvy – pí. Svobodová

16.října – 29.neděle v mezidobí – Slavnost Výročí posvěcení vlastního kostela
1.Čtení Iz 56,1.6-7 – p. Měchura
2.Čtení Ef 2,19-22 – p. Minář
Přímluvy – ministranti

23.října -30.neděle v mezidobí
1.Čtení Sir 35,15b-17.20-22 – p. Svoboda
2.Čtení Řím 8,14-17 – pí. Minářová
Přímluvy – p. Pinkava

30.října -31.neděle v mezidobí
1.Čtení Mdr 11,22-12.2 – p. Minář st.
2.Čtení 2 Sol 1,11-2,2 – p. Kaláb
Přímluvy – ministranti