Rubriky
Aktuality Intence Kostelec na Hané

Intence 2022 II. pololetí – farnost Kostelec na Hané (aktualizováno 22.8.2022)

Načítací animace Načítání…
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Aktualizováno 22.8.2022

ČERVENEC 2022
DatumÚmysl mše sv.
Pá 1.7.
18:00
 Za ctitele Božského Srdce Páně
Ne  3.7.
9:30
Za rodiče Boženu a Aloise Konstackých, manžela Ladislava Konečného a bratra Karla 
Pá 8.7.
18:00
 
Ne 10.7.
9:30
Za živou a + rodinu Komišákovu. Božkovu
a duše v očistci
Út 12.7.
8:00
 
Pá 15.7.
18:00
Za + Františka Pyrolta, oboje rodiče,
živou a + rodinu
Ne 17.7.
9:30
Za živou a + rodinu Musilovu
Út 19.7.
8:00
 
Pá 22.7.
18:00
Za živou a + rodinu Vlkovu, Lénkovu
a Mazurovu
Ne 24.7.
9:30
Za farníky
Út 26.7.
8:00
 Mše sv. není
Pá 29.7.
18:00
Na poděkování za 58. let společného života s prosbou o Boží požehnání na přímluvu Panny Marie
Ne 31.7.
9:30
Za + Růženu a Richarda Matonohovi
SRPEN 2022
DatumÚmysl mše sv.
Út 2.8.
8:00
 
Pá 5.8.
18:00
Za dlouholetého varhaníka Josefa Pírka, manželku a rodinu Přichystalovu
Ne 7.8.
9:30
Za Jiřího Kintra, živou a + rodinu Kintrovu a Strnadovu
Út 9.8.
8:00
 
Pá 12.8.
18:00
Za + MUDr. Alenu Strnadovu
Ne 14.8.
9:30
Za farníky
Út 16.8.
8:00
 
Pá 19.8.
18:00
Na úmysl dárce
Ne 21.8.
9:30
Za rodinu Skoupilíkovu a Kovaříkovu
Út 23.8. Mše sv. není
Pá 26.8.
18:00
Za živou a + rodinu Korcovu a Ošťádalovu
Ne 28.8.
9:30
Na poděkování Pánu Bohu za úrodu
Út 30.8.
8:00
Za živou a + rodinu Kolínskou a duše v očistci
ZÁŘÍ 2022
DatumÚmysl mše sv.
Pá 2.9.
18:00
 Za + Josefa Snášela a celou rodinu
Ne 4.9.
9:30
Na poděkovaní za obdržená dobrodiní s prosbou o Boží ochranu a pomoc
Út 6.9.
8:00
Za Jana a Ludmilu Sochorovy, oboje rodiče, duše v očistci a živou
Pá 9.9.
18:00
Za rodinu Krejčířovu, Macharáčkovu a Greplovu
So 10.9.
18:00
Za Ladislava Strouhala a rodinu Zdráhalovu
Ne 11.9.Mše sv. zde není – pouť Stařechovice Za farníky a poutníky
Út 13.9.
8:00
Za + Vladimíra a Marii Janálovi, Bohumila a Anežku Havlíčkovi a Boženu Kouřilovu
Pá 16.9.
18:00
Za + a živou rodinu Rozehnalovu a Stuškovu
Ne 18.9.
9:30
Za Rudolfa Melichara, živou a + rodinu  
Út 20.9.Za + Michala Bartoše, živou a + rodinu
Pá 23.9.
18:00
Za + Marii Smutnou, manžela a syna Františka
Ne 25.9.
9:30
Za rodinu Svozilovu, Bendovu a Vyroubalovu  
Út 27.9.
8:00
Za rodiče, sestru a Elišku
St 28.9.
8:00
Na poděkování sourozenců za dožití 90. let s prosbou o dar zdraví do dalších let
Pá 30.9.
18:00
Na poděkování za 80. let života s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie do dalších let
ŘÍJEN 2022
DatumÚmysl mše sv.
Ne 2.10.
9:30
Za živé a + členy živého růžence
Út 4.10.
8:00
Za Josefa a Ludmilu Černých, oboje rodiče,
duše v očistci a živou rodinu
Pá 7.10.
18:00
Za rodinu Krejčířovu, Macharáčkovu a Greplovu
Ne 9.10.
9:30
Za rodinu Hacarovu, Mazáčovu a Francovu
Út 11.10.
8:00
Za rodinu Marciánovu a nemocnou osobu
Pá 14.10.
18:00
Za Jarmilu a Rostislava Hynkovi, živou a + rodinu Hynkovu a Kintrovu
Ne 16.10.
9:30?
Slavnost 250. výročí posvěcení kostela
Za farníky
Út 18.10.
8:00
Za + Františka Dvořáka, manželku,
syna a rodiče z obou stran
Pá 21.10.
18:00
Za + Boženu a Františka Greplovy, Františka Hlouška a jejich živé i + rodiny
Ne 23.10.
9:30
Za Františka Mertu a manželé Kastnerovy a Kvapilovy
Út 25.10.
8:00
Za + Oldřicha Páleníka, jeho rodiče Anna a Vojtěch Páleníkovy a živou rodinu
Pá 28.10.
18:00
Na úmysl dárce
Ne 30.10.
9:30
Za Rudolfa a Emílii Zlámalovy a syna
LISTOPAD 2022
DatumÚmysl mše sv.
Út  1.11.
17:00
Za + Jaroslava Přecechtěla a duše v očistci
St 2.11.
16:00
Mše sv. na hřbitově
Za všechny věrné zemřelé
Pá 4.11.
17:00
Za rodinu Tylšarovu a duše v očistci  
Ne 6.11.
9:30
Za + Boženu a Františka Greplovy, Františka Hlouška a jejich živé i + rodiny
Út 8.11.
8:00
Za živou a + rodinu Buzziovu, Jaborníkovu
a duše v očistci
Pá 11.11.
17:00
Za + Marii Kaprálovu a rodinu Všetičkovu
Ne 13.11.
9:30
Za farníky
Út 15.11.
8:00
Na poděkování za společné žití 55. výročí sňatku Božena a Jiří Kulišťákovi
Pá 18.11.
17:00
Za Marii Klimešovu, rodinu Klimešovu a Roupovu
Ne 20.11.
9:30
Za živou a + rodinu
Út 22.11.
8:00
Za živou a + rodinu Marciánovu, Mačákovu
a Otčenáškovu
Pá 25.11.
17:00
Za živou a + rodinu Měchurovu, Snášelovu
a Zapletalovu
Ne 27.11.
9:30
Za živou a + rodinu Minářovu
Út 29.11.
8:00
Za Katku, Veroniku, Sašu a jejich rodiče
PROSINEC 2022
DatumÚmysl mše sv.
Pá  2.12.
17:00
Za Zdeňka Sychru, živou a + rodinu
Ne 4.12.
9:30
Za + Boženu a Františka Greplovy, Františka Hlouška a jejich živé i + rodiny
Út 6.12.
8:00
 
Čt 8.12.
18:00
Za farníky
Pá 9.12.
17:00
Za živou a + rodinu Machálkovu
Ne 11.12.
9:30
Za živou a + rodinu Vrbovu
Út 13.12.
8:00
 
Pá 16.12.
17:00
Za + manželé Hájkovy a Přecechtělovy
Ne 18.12.
9:30
Za manželé Marii a Františka Odstrčilovy, vnuka Karla a Stanislava Odstrčila
Út 20.12.
8:00
Za + Elišku a Jaroslava Kolářovy,   
živou a + rodinu
Pá 23.12.
17:00
Za živou a + Graciasovu, Lušovskou
a duše v očistci
So 24.12.
22:00
Za farníky
Ne 25.12.
9:30
Za + Michala Leško, rodiče a sourozence
Po 26.12.
9:30
Za + Františka Menšíka, bratra Svatoše,
jejich rodiče, živou a + rodinu  
Út 27.12.
8:00
 
Pá 30.12.
17:00
Na úmysl dárce
So 31.12.
17:00
Na poděkování Pánu Bohu za rok 2022