Rubriky
Aktuality Kostelec na Hané

Čtení při nedělních mších sv. – květen 2022

1.května – 3. neděle velikonoční
1.Čtení Sk 5,27b-32.40b-41 – p. Pinkava
2.Čtení Zj 5,11-14 – p. Vrba
Přímluvy – pí. Přecechtělová

8.května – 4. neděle velikonoční (Svátek matek)
1.Čtení Sk 13,14.43-52 – p. Minář st.
2.Čtení Zj 7,9.14b-17 – p. Kaláb
Přímluvy – pí. Minářová

15.května – 5. neděle velikonoční
1.Čtení Sk 14,21b-27 – p. Minář ml.
2.Čtení Zj 21,1-5a – p. Měchura
Přímluvy – ministranti

22.května – 6. neděle velikonoční
1.Čtení Sk 15,1-2.22-29 – p. Svoboda
2.Čtení Zj 21,10-14.22-23 – pí. Svobodová
Přímluvy – p. Minář st.

29.května – 7. neděle velikonoční
1.Čtení Sk 7,55-60 – p. Menšík
2.Čtení Zj 22,12-14.16-17.20 – pí. Minářová
Přímluvy – ministranti