Rubriky
Aktuality Kostelec na Hané

Čtení při nedělních mších sv. – prosinec 2021 – leden 2022

31.prosince –Poděkování za uplynulý rok
a prosba o Boží pomoc v novém roce
(začátek mše sv. bude sdělen v ohláškách)

  1. Čtení Ga 1,14-18 p. Vrba
  2. Čtení Jak 4,13b.15 p. Kaláb
    Přímluvy p. Pinkava

Čtení při nedělních mších sv. – leden 2022

1.ledna –Slavnost Matky Boží Panny Marie

1.Čtení Nm 6,22-27 p. Svoboda
2.Čtení Gal 4,4-7 pí. Svobodová
Přímluvy pí. Minářová

2.ledna – druhá neděle po Narození Páně

1.Čtení Sir 24,1-4.12-16 p. Menšík
2.Čtení Ef 1,3-6.15-18 p. Pinkava
Přímluvy p. Minář st.

9.ledna – Svátek Křtu Páně

1.Čtení Iz 40,1-5.9-11 p. Minář ml.
2.Čtení Tit 2,11-14;3,4-7 p. Měchura
Přímluvy p. Kaláb

16.ledna – 2.neděle v mezidobí

1.Čtení Iz 62,1-5 pí. Minářová
2.Čtení 1Kor 12,4-11 pí. Svobodová
Přímluvy pí. Přecechtělová

23.ledna – 3.neděle v mezidobí

1.Čtení Neh 8,2-4a.5-6,8-10 p. Svoboda
2.Čtení 1Kor 12,12-30 p. Kaláb
Přímluvy p. Pinkava

30.ledna – 4.neděle v mezidobí

1.Čtení Jer 1,4-5.17-19 pí. Bubeníková
2.Čtení 1Kor 12,31-13,13 pí. Přecechtělová
Přímluvy pí. Minářová