Rubriky
Aktuality Kostelec na Hané

Čtení při nedělních mších sv. – prosinec 2021

5.prosince -2.neděle adventní ( cyklus C)
1.Čtení Bar 5,1-9 pí. Bubeníková
2.Čtení Flp 1,4-6,8-11 pí. Minářová
Přímluvy pí. Přecechtělová

12.prosince – 3.neděle adventní
1.Čtení Sof 3,14-18a p. Pinkava
2.Čtení Flp 4,4-7 p. Vrba
Přímluvy p. Minář st.

19.prosince – 4.neděle adventní
1.Čtení Mich 5,1-4a p. Kaláb
2.Čtení Žid 10,5-10 p. Menšík
Přímluvy p. Buzzi

24.prosince – Slavnost Narození Páně
( v noci)

1.Čtení Iz 9,2-4,6-7 p. Svoboda
2.Čtení Tit 2,11-14 p. Svobodová
Přímluvy p. Kaláb

25.prosince – Slavnost Narození Páně
( ve dne)
1.Čtení Iz 52,7-10 p. Měchura
2.Čtení Žid 1,1-6 p. Minář ml.
Přímluvy pí. Svobodová

26.prosince – Svátek Svaté rodiny
1.Čtení Sir 3,3-7.14-17a pí. Přecechtělová
2.Čtení Kol 3.12-21 pí. Bubeníková
Přímluvy pí. Minářová

31.prosince –Poděkování za uplynulý rok
a prosba o Boží pomoc v novém roce
(začátek mše sv. bude sdělen v ohláškách)

  1. Čtení Ga 1,14-18 p. Vrba
  2. Čtení Jak 4,13b.15 p. Kaláb
    Přímluvy p. Pinkava