Rubriky
Aktuality Kostelec na Hané

Čtení při nedělních mších sv. – září 2021

5.září – 23. neděle v mezidobí

1.Čtení Iz 35,4-7a pí. Přecechtělová
2.Čtení Jak 2,1-5 pí. Bubeníková
Přímluvy pí. Minářová

12.září – 24. neděle v mezidobí

1.Čtení Iz 50,5-9a p. Menšík
2.Čtení Jak 2,14-18 p. Vrba
Přímluvy p. Minář st.

19.září – 25.neděle v mezidobí

1.Čtení Mdr 2,12a.17-20 p. Svoboda
2.Čtení Jak 3,16-4,3 pí. Svobodová
Přímluvy p. Kaláb

26.září – 26.neděle v mezidobí

1.Čtení Nm 11,25-29 p. Minář
2.Čtení Jak 5,1-6 p. Měchura
Přímluvy p. Pinkava