Rubriky
Aktuality Kostelec na Hané

Čtení při nedělních mších sv. – srpen 2021

1.srpna – 18.neděle v mezidobí
1.Čtení Ex 16,2-4.12-15 – pí. Matonohová
2.Čtení Ef 4,17.20-24 – pí. Otáhalová
Přímluvy – ministranti

8.srpna – 19.neděle v mezidobí
1.Čtení 1Král 19,4-8 – p. Pinkava
2.Čtení Ef 4,30-5,2 – p. Vrba
Přímluvy – p. Minář st.

15.srpna – Slavnost Nanebevzetí \panny \marie
1.Čtení Zj n11,19a;12,1,3-6a.10ab – pí. Bubeníková
2.Čtení 1 Kor 15,20-27a – pí. Přecechtělová
Přímluvy – ministranti

22.srpna – 21.neděle v mezidobí
1.Čtení Joz 24,1-2a.15-17.18b – p. Minář
2.Čtení Ef 5,51-32 – p. Měchura
Přímluvy – p. Kaláb

29.srpna – 22.neděle v mezidobí (v noci)
1.Čten Dt 4,1-2.6-8 – p. Svoboda
2.Čtení Jak 1,17-18.21b-22.27 – pí. Minářová
Přímluvy – p. pí. Svobodová