Rubriky
Aktuality Intence Kostelec na Hané

Intence II.pololetí 2021 – (září – prosinec) Kostelec na Hané

ZÁŘÍ 2021

Datum a denÚmysl
Pátek 3.9.
18:00
Za živou a + rodinu Spurnou
a + rodiče z obou stran
Sobota 4.9.
18:00
Mše sv. s nedělní platností Za + Michala Bartoše, živou a + rodinu
Neděle 5.9.
9:30
POUŤ STAŘECHOVICE
Za farníky a poutníky
MŠE SV. V KOSTELCI NENÍ!!!!
Úterý 7.9.
8:00
Za živou a + rodinu Kolínských
a Hopjanovu
Pátek 10.9.
18:00
Za Marii Klimešovu, manžela
a + rodinu
Neděle 12.9.
9:30
Na poděkování za 50. roků společného života s prosbou o dar zdraví do dalších let
Úterý 14.9.
8:00
Za pomoc v nemoci a pokušení
Pátek 17.9.
18:00
Za + Josefa Snášela, celou živou a + rodinu
Neděle 19.9.
9:30
Za Rudolfa a Emilii Zlámalovy
a celou rodinu
Úterý 21.9.
8:00
Za Václava Motálka a syna Milana
Pátek 24.9.
18:00
Za + Františka Smutného, manželku a syna
Neděle 26.9.
9:30
Na poděkování za obdržená dobrodiní s prosbou o Boží ochranu do dalších let
Úterý 28.9.
8:00
Za farníky

ŘÍJEN 2021

Den a datum Úmysl
Pátek 1.10.
18:00
Za + manželé Přecechtělovy
Hájkovy
Neděle 3.10.
9:30
Za Jaroslava Bubeníka, vnuka Michala, živou a + rodinu
Úterý 5.10.MŠE SV. NENÍ
Pátek 8.10.MŠE SV. NENÍ
Neděle 10.10.
9:30
Za živé a + členy živého růžence
Úterý 12.10.
8:00
Za + rodinu Dvořákovu, Hynkovu a Hacarovu
Pátek 15.10.
18:00
Za živou a + rodinu Macharáčkovu, Krejčířovu, Greplovu, Pluskalovu
a duše v očistci
Neděle 17.10.
9:30
249. výročí posvěcení kostela
Za farníky
Úterý 19.10.
8:00
Na poděkování za 70 let života
Pátek 22.10.
18:00
Za živou a + rodinu Snášelovu, Zapletalovu a Měchurovu
Neděle 24.10.
9:30
Za Františka Mertu, rodinu Kastnerovu a Kvapilovu
Úterý 26.10.
8:00
Za živou a + rodinu Machálkovu
Pátek 29.10.
18:00
Za Josefa a Ludmilu Černých, oboje rodiče, duše v očistci a živou rodinu
Neděle 31.10.
9:30
Za Jana a Ludmilu Sochorovy, oboje rodiče, duše v očistci a živou rodinu

LISTOPAD 2021

Datum a den Úmysl
Pondělí 1.11.
17:00
Slavnost Všech svatých
Za farníky
Úterý 2.11.
16:00
Mše sv. na hřbitově
Za + obyvatelé Kostelce na Hané
Pátek 5.11.
17:00
Za + Marii Buzzivou, rodiče a sourozence
Neděle 7.11.
9:30
Za + Jaroslava Přecechtěla a duše v očistci
Úterý 9.11.
8:00
Pátek 12.11.
17:00
Za + Františka Grepla a jeho rodinu
Neděle 14.11.
9:30
Za Marii Dostálovou, manžela a rodinu Kalábovu
Úterý 16.11.
8:00
Pátek 19.11.
17:00
Za Emilii a Františka Přirylovy, živou a + rodinu
Neděle 21.11.
9:30
Za Jana a Marii Štolfovi, syna a rodiče z obou stran
Úterý 23.11.
8:00
Za rodiče Mikešovy a Motálkovy
Pátek 26.11.
17:00
Za + Miloslava Drápala a rodiče
Neděle 28.11.
9:30
Za + Oldřicha Fojtka, živou
a + rodinu
Úterý 30.11.
8:00
Za živou a + rodinu Přikrylovu a Janečkovu

PROSINEC 2021

Datum a denÚmysl
Pátek 3.12.
17:00
Za živou a + rodinu Hynkovu a Kintrovu
Neděle 5.12.
9:30
Za + Vincenza Buzzi a rodinu
Úterý 7.12.
8:00
Pátek 10.12.
17:00
Za + Jaroslava Koláře, živou a + rodinu
Neděle 12.12.
9:30
Za Marii a Františka Odstrčilovy
a vnuka Karla
Úterý 14.12.
8:00
Pátek 17.12.
17:00
Za živou a + rodinu Graciasovu, Lušovskou a duše v očistci
Neděle 19.12.
9:30
Za + Jana Rozsívala
Úterý 21.12.
8:00
Pátek 24.12.
22:00
Za farníky
Sobota 25.12.
9:30
Za Michala Leško, rodiče
a sourozence
Neděle 26.12.
9:30
Za + Františka a Svatoše Menšíkovy, jejich rodiče, živou
a + rodinu
Úterý 28.12.
8:00
Pátek 31.12.
17:00
Na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní v roce 2021
s prosbou o Boží požehnání
do roku 2022

Aktualizováno 1.9.2021 v 11:58