Rubriky
Aktuality

Čtení při nedělních mších sv. – červen 2021

6.června – 10.neděle v mezidobí
1.Čtení Gn 3,9-15 – pí. Matonohová
2.Čtení 2Kor 4,13-5.1 – pí. Otáhalová
Přímluvy – pí. Minářová

13.června – 11.neděle v mezidobí
1.Čtení Ez 17,22-24 – p. Vrba
2.Čtení 2Kor 5,6-10 – p. Svoboda
Přímluvy – ministranti

20.června – 12.neděle v mezidobí
1.Čtení Job 38,1.8-11 – p. Minář ml.
2.Čtení 2Kor 5,14-17 – p. Měchura
Přímluvy – p. Minář st.

27.června – 13.neděle v mezidobí
1.Čtení Mdr 1,13-15;2,23-24 – pí. Minářová
2.Čtení 1Kor 12,4-11 – pí. Svobodová
Přímluvy – ministranti