Rubriky
Aktuality

Intence I. pololetí 2021

DatumÚmysl
Úterý 2.3.
8:00
 
Pátek 5.3.
17:00
Za živou a + rodinu Klimešovu a Korčákovu
Neděle 7.3.
9:30
 Za živou a + rodinu Svobodovu, Solařovu, Voráčovu a duše v očistci
Úterý 9.3.
8:00
Na úmysl dárce 
Pátek 12.3.
17:00
Za + Josefa Snášela a celou rodinu
Neděle 14.3.
9:30
Za živou a + rodinu Přecechtělovu
Úterý 16.3.
8:00
 
Pátek 19.3.
17:00
Slavnost sv. Josefa
Za živou a zemřelou rodinu Macharáčkovu, Krejčířovu, Greplovu a Pluskalovu a za duše v očistci
Neděle 21.3.
9:30
Za Františka Mertu, manželé Kastnerovy a Kvapilovy
Úterý 23.3.
8:00
Za živou a + rodinu Navrátilovu a Korčákovu
Pátek 26.3.
17:00
Za Josefa a Ludmilu Černých, oboje rodiče, duše v očistci a živou rodinu.
Neděle 28.3.
9:30
Květná neděle
Za farníky
Úterý 30.3.
8:00
Za + Štěpánku Krejčí a manžela
DatumÚmysl
Čtvrtek 1.4.
19:00
Zelený čtvrtek

Za živé a + kněze, kteří působili v naší farnosti
Pátek 2.4.
15:00
Velký pátek Velkopáteční obřady
Sobota 3.4.
20:00
Vigilie Zmrtvýchvstání Páně

Za katechumeny, kteří přijmou svátost křtu
Neděle 4.4.
9:30
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Za farníky
Pondělí 5.4.
9:30
 
Úterý 6.4.
8:00
 
Pátek 9.4.
18:00
 
Neděle 11.4.
9:30
Za + Oldřicha Fojtka a celou rodinu
Úterý 13.4.
8:00
 
Pátek 16.4.
18:00
Za+ manžela
Neděle 18.4.
9:30
 
Úterý 20.4.
8:00
 
Pátek 23.4.
18:00
Úmysl obzasen 
Neděle 25.4.
9:30
Za Jana a Ludmilu Sochorovy, oboje rodiče, duše v očistci a živou rodinu
Úterý 27.4.
8:00
 
Pátek 30.4.
18:00
 
DatumÚmysl
Neděle 2.5.
9:30
Za Jiřího Kintra, živou a + rodinu Kintrovu a Strnadovu
Úterý 4.5.
8:00
 
Pátek 7.5.
18:00
Za + Slavoje Přikryla, manželku, dcery a duše v očistci
Neděle 9.5.
9:30
 
Úterý 11.5.
8:00
 
Pátek 14.5.
18:00
 
Neděle 16.5.
9:30
Za Josefa a Boženu Kristkovy a syna 
Úterý 18.5.
8:00
 
Pátek 21.5.
18:00
 
Neděle 23.5.
9:30
Slavnost Seslání Ducha svatého

Za farníky
Úterý 25.5.
18:00
Mše svatá v Bílovicích?
Pátek 28.5.
18:00
 
Neděle 30.5.
9:30
Slavnost
Nejsvětější Trojice

Za Hanu Radvanskou, rodiče a duše v očistci
Pondělí 31.5.
18:00
Mše svatá ve Stařechovicích –poslední májová

Za farníky a poutníky
DatumÚmysl
Úterý 1.6.
8:00
 
Pátek 4.6.
18:00
Na poděkování Pánu Bohu za 75 let života s prosbou o dar zdraví do dalších let
Neděle 6.6.
9:30
Slavnost
Těla a Krve Páně

Za + Jaroslava Alána, prarodiče z obou stran a duše v očistci
Úterý 8.6.
8:00
Za + Věru Janečkovu, manžela a rodiče
Pátek 11.6.
18:00
 Slavnost
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova


Za živou a + rodinu Zapletalovu, Snášelovu a Měchurovu
Neděle 13.6.
9:30
 
Úterý 15.6.
8:00
 
Pátek 18.6.
18:00
 
Neděle 20.6.
9:30
Za rodinu Konstackou
Úterý 22.6.
8:00
 
Pátek 25.6.
18:00
Na poděkování Pánu Bohu za školní rok 2020/2021 
Neděle 27.6.
9:30
Za manželé Buzziovy a celou rodinu
Úterý 29.6.
18:00
Adorační den
Za farníky