Navigace
Úvodní stránka
Aktuality
Bohoslužby
Čtení při mších
Doprovod bohoslužeb
Modlitby růžence
Úklid v kostele
Farní rady
Ostatní informace
Fotogalerie
Odkazy

Napište nám
Kontakt

Přihlásit

Děkanát Prostějov
Doprovod bohoslužeb říjen
Čtení při nedělních mších sv.
Podrobný rozpis najdete zde: Čtení při nedělních mších
POZDNĚ BAROKNÍ FARNÍ KOSTEL SV. JAKUBA V KOSTELCI NA HANÉ
Farní kostel sv. Jakuba Většího stojí na vyvýšeném místě na severovýchodním okraji Kostelce na Hané ? městečka, jež v barokní době náleželo k plumlovskému panství knížat z Liechtenštejna. Velkoryse koncipovaná pozdně barokní architektura i bohatá vnitřní výzdoba kostela tvoří poměrně jednotný celek vzbuzující pozornost svými uměleckými kvalitami. Jejich bližší poznání nám umožnily příznivé okolnosti: málokterá umělecká památka raného novověku je totiž doložena tak bohatým archivním materiálem jako tato. Badatel se může opřít o čtyři základní zdroje informací: archiv plumlovského panství, centrální archiv Liechtenštejnů ve Vídni, obsažnou farní pamětní kroniku a archiv arcibiskupské konsistoře v Olomouci.

Informace k celé historii kostela Sv. Jakuba Staršího najdete v práci Aleše Filipa na https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/110753 (Kostel_HistoriaeArtium.pdf)
Úklid v kostele sv. Jakuba v Kostelci na Hané
Podrobný rozpis najdete zde: Úklid v kostele
Modlitby růžence
Podrobný rozpis najdete zde: Modlitby růžence
Doprovod bohoslužeb
Více zde: Doprovod bohoslužeb
Eucharistická hodina
Jan Graubner,
arcibiskup olomoucký a metropolita moravský, v roce dvacátého výročí návštěvy svatého papeže Jana Pavla II. v Olomouci a svatořečení diecézního kněze Jana Sarkandra, v den arcidiecézního eucharistického kongresu, který je součástí kongresu národního, ve snaze prodloužit mimořádnou slavnost do běžného života věřících a přispět k dlouhodobému a pravidelnému prohlubování osobního vztahu věřících k Pánu Ježíši, vyhlašuje založení společenství adorátorů Arcidiecéze olomoucké, nazvané Eucharistická hodina.

Více v Eucharisticka-hodina.pdf