Navigace
Úvodní stránka
Aktuality
Bohoslužby
Čtení při mších
Doprovod bohoslužeb
Modlitby růžence
Úklid v kostele
Farní rady
Ostatní informace
Odkazy

Napište nám
Kontakt

Přihlásit

Děkanát Prostějov
Čtení při nedělních mších sv.
6.května - 6. neděle velikonoční
1.Čtení Sk 10,25-26.34-35.44-48 pí. Matonohová
2.Čtení Jan 4,7-10 pí. Otáhalová
Přímluvy pí. Fiedlerová

13.května - 7.neděle velikonoční
1.Čtení Sk 1,15-17.20-26 p. Menšík
2.Čtení 1 Jan 4,11-16 p. Vrba
Přímluvy pí. Svobodová

20.května - Slavnost Seslání Ducha Svatého
1.Čtení Sk 2,1-11 p. Měchura
2.Čtení 1 Kor 12,3b-7.12-13 p. Minář
Přímluvy p. Pinkava

27.května - Slavnost Nejsvětější Trojice
1.Čtení Dt 4,32-34.39-40 pí. Bubeníková
2.Čtení Řím 8,14-17 pí. Minářová
Přímluvy pí. Otáhalová