Navigace
Úvodní stránka
Aktuality
Bohoslužby
Čtení při mších
Doprovod bohoslužeb
Modlitby růžence
Úklid v kostele
Farní rady
Ostatní informace
Fotogalerie
Odkazy

Napište nám
Kontakt

Přihlásit

Děkanát Prostějov
Čtení při nedělních mších sv.
25.února - 2.neděle postní
1.Čtení Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18 p. Pinkava
2.Čtení Řím 8,31b-34 p. Vrba
Přímluvy pí. Otáhalová

4.března - 3.neděle postní
1.Čtení Ex 20,1-17 p. Vrba
2.Čtení Kor 1, 22-26 p. Menšík
Přímluvy pí. Fiedlerová

11.března - 4.neděle postní
1.Čtení 2Kron 36,14-16 pí. Matonohová
2.Čtení Ef 2, 4-10 pí. Otáhalová
Přímluvy pí. Přecechtělová

18.března - 5.neděle postní
1.Čtení Jer 31,31-34 pí. Bubeníková
2.Čtení Žid 5, 7-9 pí. Buzzi
Přímluvy p. Buzzi

25.března - Květná neděle
1.Čtení Iz 50, 4-7 p. Měchura
2.Čtení Flp 2,6-11 pí. Fiedlerová
Evangelium (Pašije) Mk 14,1-15,47 P. Šimara, p. Svoboda, p. Minář
Přímluvy pí. Svobodová