Navigace
Úvodní stránka
Aktuality
Bohoslužby
Čtení při mších
Doprovod bohoslužeb
Modlitby růžence
Úklid v kostele
Farní rady
Ostatní informace
Fotogalerie
Odkazy

Napište nám
Kontakt

Přihlásit

Děkanát Prostějov
Doprovod bohoslužeb říjen
Čtení při nedělních mších sv.
Čtení při nedělních mších sv. - listopad 2018

4.listopadu - 31. neděle v mezidobí
1.Čtení Dt 6, 2-6 pí. Přecechtělová
2.Čtení Žid 7, 23-28 pí. Bubeníková
Přímluvy pí. Fiedlerová

11.listopadu - 32. neděle v mezidobí
1.Čtení 1Král 17,10-16 p. Menšík
2.Čtení Žid 9, 24-28 p. Vrba
Přímluvy p. Minář st.

18.listopadu - 33.neděle v mezidobí
Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
1.Čtení Dan 12-1-3 p. Svoboda
2.Čtení Žid 10,11-14;18 pí. Svobodová
Přímluvy p. Kaláb

25.listopadu - Slavnost Ježíše Krista Krále
1.Čtení Dan 7,13-14 p. Minář
2.Čtení Zj 1, 5-8 p. Měchura
Přímluvy p. Pinkava

2.prosince - 1. neděle adventní (cyklus C)
1.Čtení Jer 33,14-16 pí. Matonohová
2.Čtení Sol 3,12-4,2 pí. Minářová
Přímluvy pí. Otáhalová