Sbírka na zvony

Vážení,

dovolujeme si vás touto cestou informovat o veřejné sbírce pořádané za účelem pořízení dvou nových zvonů pro farní kostel sv. Jakuba Staršího v Kostelci na Hané.

Proč zvony?

Pro odpověď na tuto otázku musíme nahlédnout do historie. Dle dostupných pramenů byly na věži našeho chrámu, a to i před jeho přestavbou v polovině 18. století, umístěny vždy tři zvony. Tyto, sladěny do melodického akordu, tvořily důstojnou zvonovou sestavu odpovídající velikosti a významu kostela. Tak tomu bylo do října 1916, kdy v rámci válečných rekvizicí byly z věže odebrány dva velké zvony. Na kostele poté zbyl zvon jediný – ten nejstarší z roku 1693, zasvěcený svatému Jakubovi.  Lidem zvony chyběly, a proto před Vánocemi roku 1924 přišel tehdejší farář Matouš Vavřínek s myšlenkou uspořádat sbírku na zvony nové. Prostředky byly shromážděny nečekaně rychle, a tak již v květnu 1925 byly nové zvony s velkou slávou vysvěceny a zavěšeny na věži.  Vyzváněly tam však pouze necelých sedmnáct let. V březnu roku 1942, v období německé okupace, byly zrekvírovány. Od té doby, více než 76 let, zejí dvě pole zvonové stolice prázdnotou a z věže můžeme slyšet jen osamocený hlas výše zmíněného “nestora“ kosteleckých zvonů, který šťastně přečkal i tuto druhou rekvizici. Těm, kteří vědí, jak to se zvony u nás v minulosti bylo, při jeho zvonění něco chybí. Je to ten ztracený akord, který si samozřejmě naprostá většina z nás nemůže pamatovat, ale o kterém víme, že tu kdysi zněl. Chtěli bychom proto využít současných příznivých okolností a pokusit se společně se všemi, které tato záležitost osloví, o obnovení původního stavu.

 A proč veřejná sbírka?

Kostel zde není jen pro ty, kteří do něj chodí. Je součástí naší historie a krásnou dominantou místa, ve kterém všichni žijeme. Podobné je to i s jeho zvony. Kdysi mívali lidé k těmto věcem velmi blízký vztah. Blíže měli i k sobě navzájem. Dřívější pospolitost se vytrácí. Nepotřebujeme se. Nebo si to alespoň myslíme. Staré časy nevrátíme, ale zkusme opět udělat něco spolu.

Zvony jsou dobrým symbolem sounáležitosti. Zvoní nám všem. Pomyslně nás spojují i s těmi, kteří tu byli před námi, i s těmi, co přijdou po nás. Pojďme tedy společně, stejně jako naši předkové téměř před sto lety, našemu kostelu znovu vrátit jeho dávno ztracený hlas.

Sbírka a nové zvony

Sbírka, organizovaná Římskokatolickou farností  Kostelec na Hané, bude probíhat v souladu s platnou legislativou a je schválena Krajským úřadem Olomouckého kraje. Bude se konat po celé naší farnosti a o jejím průběhu budou podávány informace. Výtěžek bude příspěvkem na pořízení dvou nových zvonů. Zbytek nákladů bude uhrazen z prostředků farnosti.

Menší zvon o hmotnosti 340 kg s laděním H1 bude zasvěcen sv. Cyrilu a Metodějovi. Větší zvon o váze 830 kg a laděním Fis1 bude zasvěcen Nejsvětějšímu srdci Ježíšovu a Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Zvony odlije Umělecké zvonařství Dytrychová s.r.o. z Brodku u Přerova.

Nové zvony vytvoří spolu se stávajícím zvonem z roku 1693 (hmotnost cca 500 kg, ladění A1) zvonovou sestavu, odpovídající té z r. 1925.

Náklady na realizaci celé akce, včetně technického vybavení a opravy stolice, dosáhnou výše přibližně 1 200 000,- Kč.

Jak přispět?

Možnosti pro ty, kteří se chtějí do sbírky zapojit:

* pokladnička ve farním kostele pro anonymní dary

* osobní předání daru na některém z níže uvedených kontaktních míst

* bezhotovostní sponzorský dar zaslaný na účet sbírky č.286800192/0300 s variabilním symbolem č. 830340

S těmi, kteří budou chtít svůj příspěvek využít k daňovému odpočtu, uzavře farnost darovací smlouvu.

Stav účtu veřejné sbírky k 4.1.2020 je 999 000 Kč

 

 Kontaktní místa sbírky:

* Římskokatolická farnost Kostelec - fara (P. Petr Šimara, tel. 731 626 528)

* Městský úřad v Kostelci na Hané (starosta Mgr. František Horák )

* Obecní úřad v Čelechovicích na Hané (starostka Jarmila Stawaritschová)

* Obecní úřad v Bílovicích – Lutotíně (starosta Ing. Miroslav Hochvald)

  Děkujeme všem, kteří svým darem podpoří naše společné úsilí.

 

  Odlévání našeho zvonu sv. Cyrila a Metoděje, Brodek u Přerova, 4.4.2019

 
Dovezení nových zvonů do kostela Svatého Jakuba Staršího v Kostelci na Hané, 20.5.2019