Bohoslužby

Datum Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté

Ne 8.12.

 

2.neděle adventní 

 

 

Vícov 8:00  Mše sv. (úmysly se zapisují ve Vícově)
Kostelec       na Hané 9:30

Za rodiče Obrovy a Sekaninovy

Ohrozim 11:00

Za živé a  + ctitele Panny Marie Růžencové

Po 9.12.

 Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotiního hříchu  Lešany 17:00
Věřícím se doporučuje se tento účastnit mše svaté !
Út 10.12.

Úterý po   2. neděli adventní

Kostelec       na Hané  7:00 Za rodinu Melicharovu

St 11.12.

 Středa po 2.neděli advetní

 Ohrozim 17:00 Na úmysl dárce

Čt 12.12.

Čtvrtek po 2.neděli adventní

 Vícov 17:00  Mše sv. (úmysly se zapisují ve Vícově)
Pá 13.12.

 

 Památka sv. Lucie, panny a mučednice

Kostelec        na Hané 17:30

modlitba růžence a možnost přistoupit ke svátosti smíření

18:00

Rorátní mše svatá pro děti

Za rodinu Skoupilíkovu

So 14.12.

 

Panátka

sv. Jana od Kříže

Stařechovice 16:30 Mše svatá s nedělní platností
Ne 8.12

3. neděle advenetní 

Gaudete Radujte se


 

Vícov
8:00  Mše sv. (úmysly se zapisují ve Vícově)
Kostelec        na Hané
9:30 Za manželé Marii a Františka Odstrčilovy a vnuka Karla

Ohrozim

11:00 Na úmysl dárce

 

Ohlášky 2. neděle adventní (8.12.2019)

 

Informace z farnosti Kostelec na Hané (kostelec.dpv.cz)

 • Dnes sbírka na kostel

Neděle 24.11.

Sbírka na kostel

Vybralo se 7 498 Kč

Dnes

Sbírka na potřeby mládeže děkanátu Prostějov

Příští neděli 15.12.

Sbírka na opravy kostela

 

 • Adventní ztišení  Dnes v 16:00 ve farním kostele

 

 • Návštěva nemocných Tento pátek budu navštěvovat nemocné

 

 • Mše svaté pro děti v době adventní Chtěl bych pozvat všechny děti, rodiče i prarodiče na rorátní mši svatou Tento pátek 13.12.2019 a v pátek 20.12.2019 vždy v 18:00 ve farním kostele a od 17:30 možnost přistoupit ke svátosti smíření

 

 • Koncert ZUŠ Příští neděli 15.12.2019 od 16:00 hodin ve farním kostele, vystoupí učitelé a žáci ZUŠ Plumlov, vstupné je dobrovolné

 

 • Vánoční pohledy Můžete si zakoupit vzadu na stolku pohled stojí 4Kč

 

 • Dopis nemocným Je k dostání vzadu na stolku prosím moc abyste to třeba donesli i naším farníkům, kteří se kvůli svému zdravotnímu stavu do kostela nedostanou. Děkuji

 

 • Prosba Bratři a sestry, hledáme zpěváky, kteří by se ujali zpívání částí ordinária a žalmu na nedělní mši sv.

 

 • Předvánoční svátost smíření v našich farnostech

Den

Místo

Čas

Pátek 20.12.

Kostelec

17:20 – 18:00

Sobota 21.12.

Stařechovice

16:00 – 16:30

Neděle 22.12.

Vícov

7:30 – 8:00

Kostelec

14:00 – 15:30

Ohrozim

16:00 – 17:00

 

 • Vánoční pořad bohoslužeb v naší farnosti

Úterý 24.12.

22:00 – Půlnoční bohoslužba

Středa 25.12.

9:30

Čtvrtek 26.12.

9:30

Pátek 27.12.

17:00

Při mši žehnání vín

Neděle 29.12.

9:30 

při mši obnova manželských slibů

Úterý 31.12.

17:00

Středa 1.1.2020

9:30

 

Informace z děkanské farnosti - Povýšení sv. Kříže

 • ADVENTNÍ KONCERTY Charita Prostějov a farnost Povýšení sv. Kříže Vás srdečně zvou na Adventní koncert s možností podpořit Charitu Prostějov dnes v 18:00 v kostele Povýšení sv. Kříže. Vystoupí pěvecký sbor Exaudi pod řízením Olgy Čermákové. Zazní duchovní hudba.

 

 • Na tuto sobotu zve farnost Povýšení sv. Kříže na Adventní koncert Pěveckého sboru CMG, ZŠ a MŠ v Prostějově a Konzervatoře Evangelické akademie vOlomouci pořádá Vstupné dobrovolné výtěžek bude věnován salesiánským dobrovolníkům

 

 • Farnost Povýšení sv. Kříže v Prostějově zve na neděli 22.12 od 17:00 do kostela Povýšení sv. Kříže na Vánoční koncert vystoupí Nota bene Prostějov a jako host dětský pěvecký sbor Horáček těšit se můžete na současné autory sborové tvorby a vánočně laděné písně – pořádá pěvecký sbor Nota bene Prostějov je vstupné dobrovolné výtěžek bude použit na pokrytí nákladů koncertu na běžnou činnost sboru a část bude věnována kostelu.

 

·       PŘEDVÁNOČNÍ ZPOVÍDÁNÍ V KOSTELE POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE

Den

Dopoledne

Odpoledne

čtvrtek 19.12

9:00-12:00

13:00-17:30

pátek 20.12

9:00-12:00

13:00-18:00

sobota21.12

9:00-12:00

13:00-16:00

 

Den Farnost Č.letní č.zim Poznámky
Po Lešany 18:00 17:00  
Út Kostelec na Hané 7:00 7:00  
Čelechovice na Hané 18:00 17:00 3. nebo 4.úterý v měsíci a v zimě mše v Trilobitu
St Ohrozim 18:00 17:00  
Čt Vícov 18:00 17:00  
Kostelec- Domov pro seniory 9:30 9:30 1. pátek v měsíci
Kostelec na Hané 18:00 1. pá v měsíci Korunka k Božímu Milosrdenství
So Stařechovice 16:30 mše s nedělní platností
Ne Vícov 8:00 8:00  
Kostelec na Hané 9:30 9:30  
Ohrozim 11:00 11:00  
Tento pravidelný rozpis bohoslužeb platí pokud není v neděli v ohláškách uvedeno jinak