Bohoslužby

 

Datum Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté

Ne 19.1.

 

2.neděle v mezidobí

 

 


 

 

 

Vícov 8:00  Mše sv. (úmysly se zapisují ve Vícově)
Kostelec       na Hané 9:30

Na poděkování za 80 let života s prosbou o Boží ochranu do dalších let

Ohrozim 11:00

Na úmysl dárce

Po 20.1.

   Lešany 17:00
 
Út 21.1.
Panátka sv. Anežky Římské, panny a mučednice
 Kostelec       na Hané 7:00  
Čelechovice  na Hané 16:00 Mše svatá v Trilobitu

St  22.1.

  Ohrozim 17:00  
Čt 23.1.
  Vícov 17:00 Mše sv. (úmysly se zapisují ve Vícově)
Pá 24.1.

 

Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
Kostelec        na Hané 16:30

Modlitba růžence

17:00


So 25.1.

 

Svátek Obrácení sv. Pavla Stařechovice 16:30

Mše svatá s nedělní platností

Za dar zdraví a Boží ochranu

Ne 26.1.

3. neděle v mezidobí

 Neděle Božího slova

 

 

Vícov
8:00

 Mše sv. (úmysly se zapisují ve Vícově)

Kostelec        na Hané
9:30

Za + Bohuslava Burgeta, rodiče z obou stran a duše v očistci

Ohrozim

11:00

Na úmysl dárce

Po 27.1.  

Lešany

17:00  
Út 28.1 Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učuteke církve

Kostelec        na Hané

7:00  
St 29.1.  

Ohrozim

17:00  
Čt 30.1.  

Vícov

17:00 Mše sv. (úmysly se zapisují ve Vícově)
Pá 31.1. Památka sv. Jana Boska, kněze Kostelec        na Hané 16:30  
17:00  
So 1.2.   Stařechovice 16:30 Mše svatá s nedělní platností
Ne 2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu Vícov 8:00 Mše sv. (úmysly se zapisují ve Vícově)
Kostelec        na Hané 9:30 Za Olgu a Antonína Tichákovy
Ohrozim 11:00  

 

Ohlášky 2. neděle v mezidobí (19.1.2020)

 

Informace z farnosti Kostelec na Hané

 • Sbírka na opravy kostela Dnes při mši svaté. Všem dárcům Pán Bůh zaplať za vaše dary!

 

 • Koncert na ukončení sbírky NAŠE ZVONY Dnes v 16:00 ve farním kostele

 

 • Týden modliteb za jednotu křesťanů Od soboty 18.1.2020 do 25.1.2020 prosím myslete na úmysl za jednotu křesťanů ve svých modlitbách 

 

 • Náboženství  Nebude po celý měsíc leden z důvodu nemoci paní katechetky. Prosím pomodlete se za její uzdravení. Děkuji.

 

 • Informace ke mši sv. na neděli 2.2.2020 Za 14. dní v neděli budeme slavit Svátek Uvedení Páně do chrámu lidově nazývané Hromnice, proto vás prosím přineste si svíčky tzv. Hromničky, které budou požehnány na začátku mše svaté. Začátek mše svaté začne pod kůrem v 9:30!!!                                            

 

 

Ohlášky 3. neděle v mezidobí (26.1.2020)

 

Informace z farnosti Kostelec na Hané

 • Informace ke mši sv. na příští neděli 2.2.  Příští neděli budeme slavit Svátek Uvedení Páně do chrámu lidově nazývané Hromnice, proto vás prosím přineste si svíčky tzv. Hromničky, které budou požehnány na začátku mše svaté. Začátek mše svaté začne pod kůrem v 9:30!!

 

 • Doba postní v naší farnosti v roce 2020  Ve středu 26.2. vstoupíme do doby postní Mše svatá zde bude v 18:00!! Také v době postní budou jako každý rok v naší farnosti bývat křížové cesty každý pátek v 17:30 a každou neděli v 15:00. Na nástěnce je vyvěšen papír s tabulkou na vedení křížových cest!! Prosím vás všechny zapište se na vedení křížové cesty. Nemusí křížovou cestu vést jen jednotlivci, ale vyzívám třeba například schóličku, chrámový sbor, nebo různá společenství v naší farnosti, pokud chtějí, aby i oni se ujali vedení. Na pátek vybírejte prosím kratší texty a na neděli mohou být i delší texty. Děkuji vám všem, kteří se zapojíte do vedení křížové cesty!!

 

Informace mládeže děkanátu Prostějov

 • Crossna v pátek 7.2.2020 od 19:00 mše svatá v kostele a poté setkání na faře ve Vřesovicích

 

 • Spolčo VIP (Věřící i v pátek)  V pátek 21.2.2020 v 18:00 mše svatá v Prostějově u PsK a poté setkání v budově CMG v Prostějově

 

 • Duchovní obnova pro mládež V sobotu 2.2020 od 8:30 v budově CMG a po obnově v 15:00 mše svatá u PsK

 

 

 

Sbírky na opravy kostela pro rok 2020

Kostelec na Hané

 

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

19.1.

16.2.

15.3.

19.4.

17.5.

21.6.

 

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

26.7.

23.8.

20.9.

11.10.

15.11.

20.12.

 

Ostatní sbírky

 • Neděle 23.2.2020 Sbírka Haléř sv. Petra
 • Sobota 11.4. Dary na Boží hrob v Jeruzalémě
 • Neděle 12.4. Sbírka na kněžský seminář
 • Neděle 3.5. Sbírka na křesťanská média
 • Neděle 31.5. Sbírka na církevní školy v diecézi
 • Neděle 18.10. Sbírka na misie
 • Neděle 8.11. Sbírka na charitu

 

 

 

 

 

 

 

Den Farnost Č.letní č.zim Poznámky
Po Lešany 18:00 17:00  
Út Kostelec na Hané 7:00 7:00  
Čelechovice na Hané 18:00 17:00 3. nebo 4.úterý v měsíci a v zimě mše v Trilobitu
St Ohrozim 18:00 17:00  
Čt Vícov 18:00 17:00  
Kostelec- Domov pro seniory 9:30 9:30 1. pátek v měsíci
Kostelec na Hané 18:00 1. pá v měsíci Korunka k Božímu Milosrdenství
So Stařechovice 16:30 mše s nedělní platností
Ne Vícov 8:00 8:00  
Kostelec na Hané 9:30 9:30  
Ohrozim 11:00 11:00  
Tento pravidelný rozpis bohoslužeb platí pokud není v neděli v ohláškách uvedeno jinak