Bohoslužby

Datum Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté

Ne 10.11.

32. neděle v mezidobí

Vícov 8:00  Mše sv. (úmysly se zapisují ve Vícově)
Kostelec       na Hané 9:30

Za + Františka Grepla a jeho rodinu

Ohrozim 11:00

 Za + Ladislava Obra a živou rodinu

Po 11.11.

Památka sv. Martina, biskupa

 Lešany  17:00
 Mše sv. (úmysly se zapisují v Lešanech)
Út 12.11.

Památka

sv. Josafata, biskupa a mučedníka

Kostelec       na Hané  7:00  

St 13.11.

  Památka sv. Anežky České

 Ohrozim 17:00 Za + rodiče Karáskovy, syna a vnuka

Čt 14.11.

 

 

 Vícov 17:00  Mše sv. (úmysly se zapisují ve Vícově)
Pá 15.11.

 

 Nezávazná památka,

sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve

Kostelec        na Hané 17:30

modlitba růžence

18:00

Mše svatá  ke cti svaté Anežky České 

Za Annu Tylovu, manžela a celou rodinu

So 16.11. Sobotní památka Panny Marie
Stařechovice 16:30

 Mše svatá s nedělní platností

Ne 17.11

33. neděle v mezidobí


 

Vícov
8:00  Mše sv. (úmysly se zapisují ve Vícově)
Kostelec        na Hané
9:30 Za  + Emilii a Františka Přikrylovy, živou a + rodinu

Ohrozim

11:00 Za živou a + rodinu Vejmolovu a Vacínovu s prosbou o Boží pomoc a ochranu

 

Ohlášky 32. neděle v mezidobí (10.11.2019)

 

Informace z farnosti Kostelec na Hané

  • Sbírky

Příští neděli 17.11.

Sbírka na charitu

Za 14. dní v neděli 24.11.

Sbírka na opravy kostela

Všem dárcům Pán Bůh zaplať za vaše dary!

  • Kalendáře na rok 2020 můžete si zakoupit vzadu na stolku za 65 Kč
  • Vyzvánění zvonů Generální sekretář ČBK vyzívá všechny farnosti, aby se zapojili do vyzvánění zvonů příští neděli 17.11. v 17:11 jako připomínku na listopadové události roku 1989 i naše farnost se příští neděli zapojí do této akce
  • Mše ke cti svaté Anežky České Tento pátek ve farním kostele v 18:00 také moc prosím o modlitbu za všechny poutníky, kněze a biskupy, kteří se na tuto pouť vydají zítra 11.11.2019
  • Adventní duchovní obnova V naší farnosti v adventní době proběhne duchovní obnova, kterou povede Emil Matušů SDB je farářem ve Smržicích a ve Vrahovicích, tato duchovní obnova bude nějakou adventní sobotu vše je zatím v jednání

 

Informace mládeže děkanátu Prostějov

  • Spolčo VIP (VĚŘÍCÍ I V PÁTEK) 15.11.2019 Začínáme mši svatou u Povýšení v Prostějově v 18:00 a po mši svaté od 19:00 – 20:00 setkání na CMG
  • Církevní silvestr v sobotu 30.11. od 18:00  v Brodku u Prostějova více se dozvíte na plakátku v předsíni kostela

 

 

Informace z arcidiecéze olomoucké

·    Kněžský seminář zve mladé muže k adventní duchovní obnově

Ve dnech 29. listopadu – 1. prosince 2019 se v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci uskuteční jubilejní, desátá adventní duchovní obnova VIR. Pro mladé muže od 17 do 35 let ji povede Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup a generální vikář arcidiecéze olomoucké

 

 

 

 

 

 

 

Den Farnost Č.letní č.zim Poznámky
Po Lešany 18:00 17:00  
Út Kostelec na Hané 7:00 7:00  
Čelechovice na Hané 18:00 17:00 3. nebo 4.úterý v měsíci a v zimě mše v Trilobitu
St Ohrozim 18:00 17:00  
Čt Vícov 18:00 17:00  
Kostelec- Domov pro seniory 9:30 9:30 1. pátek v měsíci
Kostelec na Hané 18:00 1. pá v měsíci Korunka k Božímu Milosrdenství
So Stařechovice 16:30 mše s nedělní platností
Ne Vícov 8:00 8:00  
Kostelec na Hané 9:30 9:30  
Ohrozim 11:00 11:00  
Tento pravidelný rozpis bohoslužeb platí pokud není v neděli v ohláškách uvedeno jinak