Bohoslužby

Datum Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté

So 20.4.

Vigilie Zmrtvýchvstání Páně Vícov 21:00  
Kostelec na Hané 21:00 Za + dárce mešních fundací

Ne 21.4.

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně Ohrozim 5:30 Za živé a + farníky
Vícov 8:00  
Kostelec        na Hané 9:30 Za farníky
Stařechovice 16:30  

Po 22.4.

Pondělí v oktávu velikonočním Víocv 8:00  
Kostelec      na Hané 9:30 Za živou a + rodinu Svobodovu, Solařovu, Voráčovu a duše v očistci
Ohrozim 11:00  
Út 23.4. Úterý v oktávu velikonočním Kostelec          na Hané 7:00 Za rodinu Dostálovu a nemocného tatínka
St 24.4. Středa v oktávu velikonočním Ohrozim  pomazání nemocných
18:00  
Čt 25.4. Čtvrtek v oktávu velikonočním Vícov 18:00  
Pá 26.4. Pátek v oktávu velikonočním Kostelec          na Hané 17:30  
při mši sv. svátost pomazání nemocných
18:00 Za + rodiče Mikešovy a  + Františka Mikeše
         
Ne 28.4. 2. neděle velikonoční  Neděle Božího milosrdenství Vícov 8:00  
Kostelec          na Hané 9:30 Za + Jiřího Kintra a Oboje rodiče
Ohrozim 11:00 Za + rodiče Dostálovy, bratra a živou rodinu

 

Ohlášky Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

 

Informace z farnosti Kostelec na Hané

 • Minulou neděli byla sbírka na opravy kostela celkem jste darovali 7 186 Kč všem vám           Pán Bůh zaplať za vaše dary

 

 • Do postních almužen jste celkem darovali 5 849 Kč všem vám Pán Bůh zaplať

 

 • Dnes je sbírka na kněžský seminář Pán Bůh zaplať za vaše dary

 

 • Pán Bůh zaplať vám všem, kteří jste se, jakkoliv podíleli ať už na připravách kostela na Velikonoce, nebo na liturgii velikonočního triduua

 

 • V PÁTEK při mši svaté budu udělovat SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH!!!  Proto vás všechny prosím ať se tato informace dostane ke všem a zvláště k těm, kteří třeba do kostela tak často nechodí k vůli svému zdraví

 

 • Bratři a sestry kdo můžete prosím zapište se vzadu na nástěnce na vedení májové pobožnosti v měsíci květnu. Májové pobožnosti budou tak jako v loni a to ve středu v 18:00 a v pátek po mši tedy cca 18:35

 

 

Informace z děkanátu Prostějov

 • Prosím vás bratři a sestry modlete se za Salesiány v Prostějově, protože s účinností od 1.9.2019 dojde k personálním změnám a každá změna pro kněze je psychicky náročná

 

 • Výběrové řízení do 6. ročníku církevní základní školy ve dnech 3.6. – 4.6.2019 v budově CMG. Uzávěrka přihlášek je do 14.5.2019 Podmínky přijímacího řízení jsou na webových stránkách školy. Pro školní rok 2019/2020 přijmeme 30 žáku.

 

 • Mládež děkanátu Prostějov vás zve na společenství CROSSNA a to v pátek 3.května 2019                         od 19:00 v kostele sv. Jiří v Pivíně

 

Informace z Olomoucké arcidiecéze

 • V sobotu 27. dubna 2019 od 11.00 u příležitosti 100. výročí narození kardinála Tomáše Špidlíka, SJ bude arcibiskup Jan Graubner celebrovat mši svatou ve velehradské bazilice Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje.

 

 • Výstava velkoformátových fotografií společenství Člověk a Víra, kterou v neděli 14. dubna 2019 zahájil arcibiskup Jan Graubner, představuje významné okamžiky ze života církve u nás i v zahraničí. V kryptě olomoucké katedrály sv. Václava ji lze zhlédnout až do 15. května.

 

 

 


 

 

Den Farnost Č.letní č.zim Poznámky
Po Lešany 18:00 17:00  
Út Kostelec na Hané 7:00 7:00  
Čelechovice na Hané 18:00 17:00 3. nebo 4.úterý v měsíci a v zimě mše v Trilobitu
St Ohrozim 18:00 17:00  
Čt Vícov 18:00 17:00  
Kostelec- Domov pro seniory 9:30 9:30 1. pátek v měsíci
Kostelec na Hané 18:00 1. pá v měsíci Korunka k Božímu Milosrdenství
So Stařechovice 16:30 mše s nedělní platností
Ne Vícov 8:00 8:00  
Kostelec na Hané 9:30 9:30  
Ohrozim 11:00 11:00  
Tento pravidelný rozpis bohoslužeb platí pokud není v neděli v ohláškách uvedeno jinak