Bohoslužby

Datum Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté

Ne 13.10.

28. neděle v mezidobí

Výročí posvěcení kostela v Kostelci na Hané

Vícov 8:00  
Kostelec       na Hané 9:30 Za Františka Mertu, manželé Kristkovy a Kvapilovy
Ohrozim 11:00

 

Po 14.10.

 

     
Út 15.10.  Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
Čelechovice na Hané 16:00 Mše svatá v Trilobitu
St 16.10.        

Čt 17.10.

 Památka sv. Ignáce Antiochyjského, biskupa a mučedníka   Ohrozim 18:00  
Pá 18.10.

 

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

Kostelec        na Hané 17:30

modlitba rúžence a možnost přistoupit ke svátosti smíření

18:00

 

 

 

Za Rostislava a Jarmilu Hynkovu a rodiče z obou stran

So 19.10.  Sobotní památka Panny Marie Stařechovice 16:30

Mše svatá s nedělní platností

Ne 20.10

29. neděle v mezidobí

Den modliteb   za misie

Misijní neděle

Sbírka na misie

 

Vícov
8:00  
Kostelec        na Hané
9:30 Za Jana   a Ludmilu Sochorovy, oboje rodiče, duše v očistci a živou rodinu

Ohrozim

11:00  

 

Ohlášky 28. neděle v mezidobí (13.10.2019)

 

Informace z farnosti Kostelec na Hané

  • Sbírky

Příští neděli 20.10.

Sbírka na Misie

Za 14 dní v neděli 27.10.

Sbírka na opravy kostela

Všem dárcům Pán Bůh zaplať za vaše dary!

 

 

  • sledky sčítání věřících

Farnost

Počet věřících na mši svaté

Sbírka

Stařechovice

19

431 Kč

Vícov

25

1 040 Kč

Kostelec na Hané

131

2 717 Kč

Ohrozim

68

1 551 Kč

Všem dárcům Pán Bůh zaplať za vaše dary!

 

  • Měsíc modlitby růžence

Měsíc říjen je bratři a sestry měsíc modlitby růžence v naši farnosti se modlíme každý pátek a každou neděli půl hodiny přede mši svatou

 

 

Informace z farnosti Ohrozim

  • Sbírky Příští neděli 20.10. sbírka na Misie               
  • Výsledky sčítání věřících

Farnost

Počet věřících na mši svaté

Sbírka

Stařechovice

19

431 Kč

Vícov

25

1 040 Kč

Kostelec na Hané

131

2 717 Kč

Ohrozim

68

1 551 Kč

 

  • Měsíc modlitby růžence

Měsíc říjen je bratři a sestry měsíc modlitby růžence bylo by hezké, kdybychom v naši farnosti se modlili růženec půl hodiny přede mši svatou

 

Informace mládeže děkanátu Prostějov

  • Spolčo VIP (VĚŘÍCÍ I V PÁTEK) 18.10.2019 Začínáme mši svatou u Povýšení v Prostějově v 18:00 a po mši svaté od 19:00 – 20:00 setkání na CMG
  • Společenství CROSSNA v pátek 1.11.2019 v Dobromilicích v 19:00 mše pro mládež ve farním kostele a poté setkání na faře
  • Spolčo VIP (VĚŘÍCÍ I V PÁTEK) 15.11.2019 Začínáme mši svatou u Povýšení v Prostějově v 18:00 a po mši svaté od 19:00 – 20:00 setkání na CMG
  • Církevní silvestr v sobotu 30.11. od 18:00 v Brodku u Prostějova

 

Informace z arcidiecéze olomoucké

·    Kněžský seminář zve mladé muže k adventní duchovní obnově

Ve dnech 29. listopadu – 1. prosince 2019 se v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci uskuteční jubilejní, desátá adventní duchovní obnova VIR. Pro mladé muže od 17 do 35 let ji povede Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup a generální vikář arcidiecéze olomoucké

 

 

 

 

 

 

Den Farnost Č.letní č.zim Poznámky
Po Lešany 18:00 17:00  
Út Kostelec na Hané 7:00 7:00  
Čelechovice na Hané 18:00 17:00 3. nebo 4.úterý v měsíci a v zimě mše v Trilobitu
St Ohrozim 18:00 17:00  
Čt Vícov 18:00 17:00  
Kostelec- Domov pro seniory 9:30 9:30 1. pátek v měsíci
Kostelec na Hané 18:00 1. pá v měsíci Korunka k Božímu Milosrdenství
So Stařechovice 16:30 mše s nedělní platností
Ne Vícov 8:00 8:00  
Kostelec na Hané 9:30 9:30  
Ohrozim 11:00 11:00  
Tento pravidelný rozpis bohoslužeb platí pokud není v neděli v ohláškách uvedeno jinak