POZDNĚ BAROKNÍ FARNÍ KOSTEL SV. JAKUBA V KOSTELCI NA HANÉ

Farní kostel sv. Jakuba Většího stojí na vyvýšeném místě na severovýchodním okraji Kostelce na Hané - městečka, jež v barokní době náleželo k plumlovskému panství knížat z Liechtenštejna. Velkoryse koncipovaná pozdně barokní architektura i bohatá vnitřní výzdoba kostela tvoří poměrně jednotný celek vzbuzující pozornost svými uměleckými kvalitami. Jejich bližší poznání nám umožnily příznivé okolnosti: málokterá umělecká památka raného novověku je totiž doložena tak bohatým archivním materiálem jako tato. Badatel se může opřít o čtyři základní zdroje informací: archiv plumlovského panství, centrální archiv Liechtenštejnů ve Vídni, obsažnou farní pamětní kroniku a archiv arcibiskupské konsistoře v Olomouci. Informace k celé historii kostela Sv. Jakuba Staršího najdete v práci Aleše Filipa na https://digilib.phil.muni.cz/handle/11222.digilib/110753 (Kostel_HistoriaeArtium.pdf)