Potřebuji...

Nechat zapsat úmysl mše svaté 

- úmysly je možné nechat si zapsat po každé mši svaté 

- úmysly se zapisují jen na 6.měsíců dopředu (ve Stařechovicích na celý rok dopředu  )

- mešní stipendium kněz přijímá vždy po mši svaté v sakristii !!!

- Pokud budete chtít již zveřejněný úmysl změnit nebo doplnit, lze tak učinit pouze před konkrétní bohoslužbou v sakristii!!

 

Pokřtít dítě

Křest malého dítěte (do šesti let věku) je především úkonem víry rodičů a kmotrů. Takže to nejdůležitější je právě víra v Krista a touha tuto víru předat svému dítěti - jinými slovy vychovat dítě ve víře. 

- Zavolat panu faráři nejpozději měsíc před datem křtu, který byste chtěli a domluvit si s ním schůzku na faře 

- Maximálně 2-3 schůzky 

 

Svátost smíření 

- Pravidelně se zpovídá ve středu v Ohrozimi 20 minut přede mši, ve čtvrtek ve Vícově 15 minut přede mši. V Kostelci na Hané v úterý 15 minut a v pátek 30 minut přede mší svatou

-v neděli záleží podle času.

- Na Květnou neděli a 4.neděli adventní v Kostelci od 14:00 - 15:30

- Je možné také kdykoliv jindy po telefonické domluvě s knězem

 

Svátost manželství 

1. Pro svatbu v kostele je nezbytné, aby byl alespoň jeden ze snoubenců pokřtěn v římskokatolické církvi. 

2. Svatbu je nejpraktičtější mít v kostele v místě bydliště jednoho ze snoubenců (pokud je pokřtěný pouze jeden, pak v místě bydliště pokřtěného). Pokud snoubenci plánují svatbu v jiném kostele, budou potřebovat tzv. propuštění z farnosti. Jedná se o jakési dovolení faráře z místa bydliště, že svatba může být jinde (je tedy nutné kontaktovat faráře z místa bydliště pokřtěného snoubence). 

3. Je nejpraktičtější, aby snoubence oddal farář z kostela, kde se bude svatba konat. Pokud má svatbu vést jiný kněz, bude potřebovat od faráře z daného kostela svolení. 

4. Pokud je jeden ze snoubenců pokřtěný mimo katolickou církev, nebo není pokřtěný vůbec, bude potřeba zažádat o tzv. dispens (o dovolení uzavřít manželství s nekatolikem) na biskupství. 

5. Farář místa, v němž se má svatba konat, bude potřebovat výpis z křestní matriky pokřtěného snoubence. Tento výpis nesmí být starší než tři měsíce. Bude tedy nutné kontaktovat faráře z kostelů, v nichž byli snoubenci pokřtěni. 

Žadatelé se ohlásí telefonicky duchovnímu správci 6.měsíců nejméně však 3.měsíce před svatbou 

 

Pomazání nemocných 

- kdykoliv na požádání ( po telefonické nebo osobní domluvě)

- v našich farnostech se uděluje vždy kolem památky Panny Marie Lurdské při mši svaté.

 

Pohřeb 

- Nejdříve je dobré kontaktovat pana faráře, aby o této skutečnosti věděl, poté zajdete na pohřební službu, kterou si sami vyberete a domluvíte s nimi čas a datum rozloučení.

- Po všech vyřizováních se zastavte prosím na faře, aby jste s panem farářem domluvili další podrobnosti okolo pohřbu. S sebou prosím vezměte dokumenty zemřelého (Občanský průkaz nebo stačí kopie op, nebo kartička pojištěnce)

- Kostelníka, ministranta a varhaníka popř chrám. sbor zařídíme sami

- Potřebujeme 2 ks parte (nástěnka v kostele a na faře)

- pokud si přejte, aby byl přečetl kněz životopis zemřelého, prosím doneste životopis na faru nebo pošlete na e-mail co nejdřív