Zápis z pastorační rady ze dne 23.10.2019

Přítomni: P. Šimara, M. Minář, J. Vrba, J. Svoboda, M. Pinkava, M. Fojtková, M. Buzzi    
Omluveni: A. Přecechtělová


Program:
1.    Příprava na vyhlášení voleb do pastorační rady farnosti
2.    Brigáda na výkop základu pro Misijní kříž - v sobotu 26.10. v 8:30 před kostelem
3.    Vzpomínka na všechny věrné zemřelé se uskuteční v pátek 8.11. v 16 hodin na hřbitově
4.    Pietní setkání u Romže neděle 24.11.
5.    Advent - od 1.12. bude každou adventní neděli v 16 hodin Adventní ztišení v kostele
6.    Roráty budou probíhat dle domluvy v pátek podvečer
7.    Posun času - mše svaté v pátek budou i po změně času začínat v 18:00 do odvolání
8.    Koncerty
- 7.12. koncert pořádán v kostele Městem Kostelec na Hané (32 zpěváků ze Slovenska)
- 15.12. koncert ZUŠ Plumlov
- 26.12. Zpívání u jesliček
- V 2. polovině ledna děkovný koncert za sbírku Naše zvony