Zápis z pastorační rady ze dne 10.4.2019

Přítomni: otec Šimara, p. Minář, p. Pinkava, p. Buzzi, Přecechtělová, p. Horák
 
Program:
1. Informace o stavu zakázky dvou zvonů. Zvony budou dopraveny do Kostelce a vystaveny na Noc kostelů – 24.5.2019.

2. Noc kostelů 24.5.2019
- 16.00 koncert žáků LŠU Plumlov
- 17.00 prohlídka kostela a vystavených zvonů
- 17.30 mše svatá na poděkování dárcům sbírky na zvony
- 18.30 koncert „Zvonky dobré zprávy“
- 19.30 prohlídka kostela a zvonů
- 21.00 večerní ztišení v záři svíček, prosby za uzdravení
- 21.30 ukončení Noci kostelů s požehnáním městu a světu

Doprovodný program

3. Velikonoce:
Zelený čtvrtek – mše sv. 19.00 hod.
Velký pátek – křížová cesta v 15.00 hod, mše sv. – 19.00 hod.
Bílá sobota – vigilie 21.00 hod.
Neděle zmrtvýchvstání – 9.30 hod.
Velikonoční pondělí – 9.30 hod.

4. Bude vyměněn zámek u zadní brány u kostela.