Zápis z pastorační rady ze dne 20.2.2019

Přítomni: otec Šimara, Minář, Vrba, Svoboda, Pinkava, Fojtková, Přecechtělová, Horák

Program:

  1. Sbírka 2019 - Zvony. Zvony budou dodány 20.5.2019, žehnání proběhne 27.7.2019 v 10.00 hod. Stav sbírky k 20.2.2019 - 133 500,- Kč
  2. Noc kostelů - 24.5.2019
  3. Duchovní obnova - 13.4.2019
  4. Popeleční středa - 6.3.2019, mše svatá v 18.00 hod.
  5. Křížové cesty budou probíhat jako loni, pátek půl hodiny před mší svatou, v neděli v 15.00 hod.
  6. Postní almužna
  7. Velký úklid kostela - 4.2019 v 8.00 hod.
  8. Jakubská pouť - 27.7.2019 (sobota)