Aktuální platné Informace od 16.11.2020

Bratři a sestry,

od středy 18.11.2020 je možné, aby věřící byly na bohoslužbách v počtu 15. lidí. Stejný počet také platí při svatbě a pohřbu, proto v pátek 20.11.2020 bude v naší farnosti mše svatá ráno v 8:00 ( pro 15. lidí) a večer v 17:00 (pro 10 lidí z důvodu rodiny, která má úmysl)

Vzadu na stolku také bude v pátek papír kde se můžete na mši zapisovat, ale na tento pátek se prosím předem zarezervujte na čísle 723 189 011 (kontakt na Pavla Mazura, varhaníka)

Svátost smíření bude ráno od 7:30 - 8:00 a večer od 16:30 - 17:00.

Pro ty z vás, kteří by jste chtěli příjmout Krista v eucharistii v jakýkoliv den tak se mi prosím ozvěte na mobil 731 788 260

Ať vám Pán žehná.