Úmysly leden - červen 2021

Úmysly farnosti Kostelec na Hané pro období leden – červen 2021

Leden 2021

Datum

Den

Čas

Úmysl

1.1.

9:30

Za farníky 

3.1.

Ne

9:30

Za živou a + rodinu Fojtkovu a Bílých

5.1

Út

----

 --------

8.1.

----

--------

10.1.

Ne

9:30

Svátek Křtu Páně

12.1.

Út

----

 ---------

15.1.

----

 ---------

17.1.

Ne

9:30

Za rodinu Hacarovu, Francovu a Mazacovu

19.1.

Út

8:00

 

22.1.

17:00

Za + rodinu Vychodilovu z Lutotína

24.1.

Ne

9:30

Za Rudolfa Melichara a duše v očistci

26.1.

Út

8:00

 

29.1.

17:00

 

31.1.

Ne

9:30

 Za farníky

 

Únor 2021

Datum

Den

Čas

Úmysl

2.2.

Út

17:00

Svátek Uvedení Páně do chrámu

Za farníky

5.2.

17:00

Za + Marii a Vincenza Buzzi a jejich rodiče

7.2.

Ne

9:30

Za Libuši a Miladu Munclingerovy, rodiče a rodinu Sanétrnikovu

9.2.

Út

8:00

 

12.2.

17:00

Při mši sv. pomazání nemocných

14.2.

Ne

9:30

Za + Ludmilu Vlkovou, manžela a syna

16.2.

Út

8:00

Za živou a  + rodinu Melicharovu

17.2.

St

18:00

Popeleční středa

Za + rodinu Přikrylovu, Koblížkovu a všechny + příbuzné a duše v očistci

19.2.

17:00

Za + doktorku Alenku Strnadovou a jejího manžela a duše v očistci

21.2.

Ne

9:30

Za Ludmilu a Františka Horákovi, oboje rodiče, duše v očistci a živou rodinu

23.2.

Út

8:00

 

26.2.

17:00

 

28.2.

Ne

9:30

 

 

Březen 2021

Datum

Den

Čas

Úmysl

2.3.

Út

8:00

 

5.3.

17:00

Za živou a + rodinu Klimešovu a Korčákovu

7.3.

Ne

9:30

 

9.3.

Út

8:00

 

12.3.

17:00

Za  + Josefa Snášela a celou rodinu

14.3.

Ne

9:30

Za živou a + rodinu Přecechtělovu

16.3.

Út

8:00

 

19.3.

17:00

Slavnost sv. Josefa

Za živou a + rodinu Macharáčkovu, Krejčířovu, Greplovu a Pluskalovu a za duše v očistci

21.3.

Ne

9:30

Za Františka Mertu, manželé Kastnerovy a Kvapilovy

23.3.

Út

8:00

Za živou a + rodinu Navrátilovu a Korčákovu 

26.3.

17:00

Za Josefa a Ludmilu Černých, oboje rodiče, duše v očistci a živou rodinu.

28.3.

Ne

9:30

Květná neděle

30.3.

Út

8:00

 

 

Duben 2021

Datum

Den

Čas

Úmysl

1.4.

Čt

19:00

Zelený čtvrtek

Za živé a + kněze, kteří působili v naší farnosti

2.4.

15:00

Velký pátek – Velkopáteční obřady

3.4.

So

20:00

Vigilie veliké noci                                     

Za katechumeny, kteří přijmou svátost křtu

4.4.

Ne

9:30

Slavnost

Zmrtvýchvstání Páně

Za farníky

5.4.

Po

9:30

 

6.4.

Út

8:00

 

9.4.

18:00

 

11.4.

Ne

9:30

Za + Oldřicha Fojtka a celou rodinu

13.4.

Út

8:00

 

16.4.

18:00

 Za + manžela

18.4.

Ne

9:30

 

20.4.

Út

8:00

 

23.4.

18:00

 

25.4.

Ne

9:30

Za Jana a Ludmilu Sochorovy, oboje rodiče, duše v očistci a živou rodinu

27.4.

Út

8:00

 

30.4.

18:00

 

 

Květen 2021

Datum

Den

Čas

Úmysl

2.5.

Ne

9:30

Za Jiřího Kintra, živou a + rodinu Kintrovu a Strnadovu

4.5.

Út

8:00

 

7.5.

18:00

Za + Slavoje Přikryla, manželku, dcera a duše v očistci

9.5.

Ne

9:30

 

11.5.

Út

8:00

 

14.5.

18:00

 

16.5.

Ne

9:30

 

18.5.

Út

8:00

 

21.5.

18:00

 

23.5.

Ne

9:30

Slavnost Seslání Ducha svatého

Za farníky

25.5.

Út

18:00

Mše svatá v Bílovicích

28.5.

18:00

 

30.5.

Ne

9:30

Slavnost Nejsvětější Trojice

Za Hanu Radvanskou, rodiče a duše v očistci

31.5.

Po

18:00

Mše svatá ve Stařechovicích

– poslední májová

Za poutníky a farníky.

 

 

Červen 2021

Datum

Den

Čas

Úmysl

1.6.

Út

8:00

 

4.6.

18:00

Na poděkování Pánu Bohu za 75 let života s prosbou o dar zdraví do dalších let

6.6.

Ne

9:30

Slavnost Těla a Krve Páně

Za + Jaroslava Alána, prarodiče z obou stran a duše v očistci

8.6.

Út

8:00

Za + Věru Janečkovu, manžela a rodiče

11.6.

18:00

Za živou a + rodinu Zapletalovu, Snášelovu a Měchurovu

13.6.

Ne

9:30

 

15.6.

Út

8:00

 

18.6.

18:00

 

20.6.

Ne

9:30

Úmysl obsazen

22.6.

Út

8:00

 

25.6.

18:00

Na poděkování Pánu Bohu za školní rok 2020/2021

27.6.

Ne

9:30

Za manželé Buzziovy a celou rodinu

29.6.

Út

18:00

Adorační den

Za farníky

 Aktualizováno 18.1.2021 ve 12:00