Modlitby růžence

Modlitby růžence červen 2020
Datum  Den Růženec Modlitba růžence vždy půl hodiny přede mši svatou
5.6. Pátek Korunka Přecechtělová Bubeníková
7.6. Neděle Slavný Motálková Bartoníková
12.6. Pátek Bolestný Otáhalová Lénková
14.6. Neděle Světla Fojtková Spurná
19.6. Pátek Radostný Matonohová Fiedlerová
21.6. Neděle Slavný Přecechtělová Bubeníková
26.6. Pátek Bolestný Starová Motálková
28.6. Neděle Světla Buzziová Otáhalová
Pokud nemůžete se zrovna modlit růženec jak je v plánu uvedeno tak si prosím mezi sebou službu vyměňte.  Děkuji                                                  Pán Bůh zaplať za vaši obětavou službu