Modlitby růžence

Modlitby růžence říjen 2020
Datum Den Růženec Modlitba růžence je vždy půl hodiny přede mší svatou
2.10. Pátek Korunka Přecechtělová Bubeníková
4.10. Neděle Slavný Otáhalová Spurná
9.10. Pátek Bolestný Motálková Buzziová
11.10. Neděle Světla Matonohová Lénková
16.10. Pátek Radostný Fojtková Bubeníková
18.10. Neděle Radostný Přecechtělová Bartoníková
23.10. Pátek Bolestný Lénková Motálková
25.10. Neděle Slavný Otáhalová Spurná
30.10. Pátek Světla Buzziová Matonohová
Pokud nemůžete se zrovna modlit růženec jak je v plánu uvedeno tak si prosím mezi sebou službu vyměňte.  Děkuji
Pán Bůh zaplať za vaši obětavou službu