Modlitby růžence

Modlitby růžence červenec 2020
Datum  Den Růženec modlitba růžence vždy půl hodiny přede mši svatou
31.7. Pátek Bolestný Fojtková Matonohová

 

Modlitby růžence srpen 2020
Datum Den Růženec Modlitba růžence je vždy půl hodiny přede mší svatou
2.8. Neděle Slavný Motálková Bartoníková
7.8. Pátek Korunka Bubeníková Přecechtělová
9.8. Neděle Světla Buzziová Fojtková
14.8. Pátek Bolestný Otáhalová Lénková
16.8. Neděle Radostný Matonohová Spurná
21.8. Pátek Bolestný Bubeníková Přecechtělová
23.8. Neděle Slavný Motálková Bartoníková
28.8. Pátek Bolestný Otáhalová Matonohová
30.8. Neděle Světla Buzziová Fojtková
Pokud nemůžete se zrovna modlit růženec jak je v plánu uvedeno tak si prosím mezi sebou službu vyměňte.  Děkuji
Pán Bůh zaplať za vaši obětavou službu