Modlitby růžence

Datum  Den Růženec modlitba růžence vždy půl hodiny přede mši svatou
28.7. Neděle Světla Motálková Buzziová
2.8. Pátek Korunka Přecechtělová Bubeníková
4.8. Neděle Radostný Fiedlerová Buzziová
9.8. Pátek Slavný Motálková Matonohová
11.8. Neděle Světla Otáhalová Spurná
16.8. Pátek Bolestný Přecechtělová Starová
18.8. Neděle Radostný Fojtková Bubeníková
23.8. Pátek Bolestný Lénková Fiedlerová
25.8. Neděle Světla Matonohová Bartoníková
30.8. Pátek Radostný Motálková Fojtková
Pokud nemůžete se zrovna modlit růženec jak je v plánu uvedeno tak si prosím mezi sebou službu vyměňte. Děkuji