Modlitby růžence

 

Datum  Den Růženec modlitba růžence vždy půl hodiny přede mši svatou
1.1. Středa Radostný Bartoníková Lénková
5.1. Neděle Slavný Otáhalová Spurná
10.1. Pátek Bolestný Starová Motálková
12.1. Neděle Světla Matonohová Fiedlerová
17.1. Pátek Bolestný Bubeníková Přecechtělová
19.1. Neděle Radostný Lénková Bartoníková
24.1. Pátek Bolestný Otáhalová Spurná
26.1. Neděle Slavný Matonohová Fiedlerová
31.1. Pátek Světla Starová Motálková
Pokud nemůžete se zrovna modlit růženec jak je v plánu uvedeno tak si prosím mezi sebou službu vyměňte. Děkuji