Modlitby růžence

 

Modlitby růžence září 2020
Datum  Den Růženec Modlitba růžence vždy půl hodiny přede mši svatou
4.9. Pátek Korunka Přecechtělová Bubeníková
6.9. Neděle Slavný Motálková Bartoníková
11.9. Pátek Bolestný Otáhalová Spurná
13.9. Neděle Světla Buzziová Lénková
18.9. Pátek Radostný Fojtková Matonohová
20.9. Neděle Bolestný Motálková Bartoníková
25.9. Pátek Slavný Otáhalová Spurná
27.9. Neděle Radostný Buzziová Lénková
Pokud nemůžete se zrovna modlit růženec jak je v plánu uvedeno tak si prosím mezi sebou službu vyměňte.  Děkuji                                                                                    Pán Bůh zaplať za vaši obětavou službu.