Modlitby růžence

 

Datum  Den Růženec modlitba růžence vždy půl hodiny přede mši svatou
4.10. Pátek Korunka Přecechtělová Bubeníková
6.10. Neděle Světla Fiedlerová Buzziová
11.10. Pátek Bolestný Otáhalová Spurná
13.10. Neděle Slavný Lénková Bartoníková
18.10. Pátek Bolestný Motálková Matonohová
20.10. Neděle Světla Bubeníková Přecechtělová
25.10. Pátek Bolestný Starová Fojtková
27.10. Neděle Světla Motálková Fiedlerová
Pokud nemůžete se zrovna modlit růženec jak je v plánu uvedeno tak si prosím mezi sebou službu vyměňte. Děkuji