Modlitby růžence

 

Datum  Den Růženec modlitba růžence vždy půl hodiny přede mši svatou
2.2. Neděle Korunka Bubeníková Přecechtělová
7.2. Pátek Bolestný Bartoníková Lénková
9.2. Neděle Radostný Otáhalová Spurná
14.2. Pátek Bolestný Starová Motálková
16.2. Neděle Světla Matonohová Fiedlerová
21.2. Pátek Bolestný Lénková Barotníková
23.2. Neděle Slavný Otáhalová Spurná
28.2. Pátek Křížová cesta    
Pokud nemůžete se zrovna modlit růženec jak je v plánu uvedeno tak si prosím mezi sebou službu vyměňte. Děkuji