Modlitby růžence

Datum  Den Růženec            Modlitba růžence vždy půl hodiny přede mší svatou
26.5. Neděle Slavný Otáhalová Spurná
31.5. Pátek Světla Buzziová Matonohová
2.6. Neděle Radostný Fidlerová Buzziová
7.6. Pátek Korunka k Božímu milosrdenství Přecechtělová Bubeníková
9.6. Neděle Slavný Motálková Bartoníková
14.6. Pátek Bolestný Otáhalová Lénková
16.6. Neděle Světla Fojtková Spurná
21.6. Pátek Bolestný Přecechtělová Matonohová
23.6. Neděle Slavný Otáhalová Spurná
28.6. Pátek Bolestný Bubeníková Fojtková
30.6. Neděle Světla Motálková Lénková

 

 Pokud se nemůžete zrovna modlit růženec, jak je v plánu uvedeno, tak si prosím mezi sebou službu vyměňte. Děkuji a Pán Bůh zaplať za Vaši obětavou službu.