Čtení při nedělních mších sv.

Čtení při nedělních mších sv. –listopad 2019

3.listopadu – 31.neděle v mezidobí
1.Čtení Mdr 11,22-12,2 - pí. Matonohová
2.Čtení 2 Sol 1,11-2,2 - pí. Otáhalová
Přímluvy - pí.  Fiedlerová

8.listopadu – dušičková mše.sv na hřbitově (16.00)
(Texty po domluvě s O.Šimarou)

10.listopadu – 32.neděle v mezidobí
1.Čtení 2 Mak 7,1-2.9-14 - p. Měchura
2.Čtení 2 Sol 2,16-3,5 - p. Minář
Přímluvy - p. Pinkava

17.listopadu – 33.neděle v mezidobí
1.Čtení Mal 3,19-20a - pí. Bubeníková
2.Čtení 2 Sol 3,7-12 - pí. Přecechtělová
Přímluvy - pí. Minářová

24.listopadu – Slavnost Ježíše Krista Krále
1.Čtení 2 Sam 5,1-3 - p. Menšík
2.Čtení Kol 1,12-20 - p.  Vrba
Přímluvy - p. Kaláb