Čtení při nedělních mších sv.

28.dubna – 2.neděle velikonoční, Svátek Božího milosrdensrví
1.Čtení Sk 5,12-16 - pí. Bubeníková
2.Čtení Zj 1,9-11a.12-13.17-19 - pí. Přecechtělová
Přímluvy - pí. Otáhalová

Čtení při nedělních mších sv. - květen 2019

5. května – 3.neděle velikonoční
1.Čtení Sk 5,27b-32.40b-41 - pí. Matonohová
2.Čtení Zj 5,11-14 - pí. Otáhalová
Přímluvy - pí.  Fiedlerová

12. května – 4.neděle velikonoční
Den matek, Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
1.Čtení Sk 13,14.43-52 - p. Menšík
2.Čtení Zj 7,9.14b-17 - p.  Vrba
Přímluvy - pí. Minářová
 
19. května – 5.neděle velikonoční
1.Čtení Sk 14,21b-27 - p. Minář st.
2.Čtení Zj 21,1-5a - p. Kaláb
Přímluvy - pí. Přecechtělová

26. května – 6.neděle velikonoční
Den modliteb za pronásledované křesťany
1.Čtení Sk 15,1-2.22-29 - pí. Minářová  
2.Čtení Zj 21,10-14.22-23 - p. Pinkava
Přímluvy - pí. Fiedlerová