Čtení při nedělních mších sv.

Čtení při nedělních mších sv. – září 2020

6.září – 23.neděle v mezidobí
1.Čtení Ez 33,7-9 - pí. Přecechtělová
2.Čtení Řím 13,8-10 - pí. Bubeníková
Přímluvy - p.  Minář st.

13.září – 24.neděle v mezidobí
1.Čtení  Sir 27,33-28,9 - p.  Kaláb
2.Čtení 1 Jan 4,11-16 - p.  Vrba
Přímluvy - pí. Svobodová

20.září – 25.neděle v mezidobí
1.Čtení Iz 55,6-9 - p. Měchura
2.Čtení Flp 1,20c-24.27a - p. Minář ml.
Přímluvy - p. Pinkava

27.září – 26.neděle v mezidobí
1.Čtení Ez 18,25-28 - p. Svoboda
2.Čtení  Flp 2,1-11 - pí. Minářová
Přímluvy - pí. Otáhalová