Čtení při nedělních mších sv.

Čtení při nedělních mších sv. – prosinec 2019

29.prosince – Svátek sv. rodiny
1.Čtení Sir 3,3-7.14-17a - pí. Přecechtělová
2.Čtení Kol 3,12-21 - pí. Bubeníková
Přímluvy - p. Kaláb

31.prosince – Poděkování za uplynulý rok
a prosba o Boží pomoc v novém roce
(mše sv. v 18.00 hod)
1.Čtení 1 Jan 2,18-21 - p. Měchura
Přímluvy - pí. Fiedlerová

Čtení při nedělních mších sv. – leden 2020

1. ledna – Slavnost Matky Boží, Panny Marie
1. Čtení Nm 6,22-27 - pí. Matonohová
2. Čtení Gal 4,4-7 - pí. Otáhalová
Přímluvy - pí.  Fiedlerová

5. ledna – 2. neděle po Narození Páně
1. Čtení Sir 24,1-4.12-16 - p. Pinkava
2. Čtení Ef 1,3-6.15-18 - p. Kaláb
Přímluvy - p.  Minář st.

12. ledna – Svátek Křtu Páně
1. Čtení Iz 42,1-4.6-7 - p. Vrba
2. Čtení Sk 10,34-38 - p. Menšík
Přímluvy - pí. Minářová

19. ledna – 2. neděle v mezidobí
1. Čtení Iz 49,3.5-6 - p. Minář
2. Čtení Žid 4,14-16 - p. Měchura
Přímluvy - p. Svoboda                                                                                           
                                                                                       
26. ledna – 3. neděle v mezidobí
1. Čtení Iz 8,23b-9,3 - pí. Bubeníková
2. Čtení 1 Kor 1,10-13.17 - pí. Přecechtělová
Přímluvy - pí. Svobodová