Čtení při nedělních mších sv.

Čtení při nedělních mších sv. – únor 2019

3.února – 4. neděle v mezidobí
1.Čtení Jer 1,4.517-19 - p.  Svoboda
2.Čtení 1 Kor 12,31-13,3 - pí. Svobodová
Přímluvy - pí.  Fiedlerová

10.února – 5. neděle v mezidobí
1.Čtení  Iz 6,1-2a.3-8 - pí. Matonohová
2.Čtení  1. Kor 15,1-11 - pí. Otáhalová
Přímluvy - p.  Kaláb

17.února – 6. neděle v mezidobí
1.Čtení Jer 17,5-8 - p. Minář ml.  
2.Čtení 1 Kor 15,12.16-20 - p. Měchura
Přímluvy - pí. Přecechtělová

24.února – 7. neděle v mezidobí
1.Čtení 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23 - p. Menšík
2.Čtení 1 Kor 15,45-49 - p. Vrba
Přímluvy - p. Pinkava