Čtení při nedělních mších sv.

Čtení při nedělních mších sv. – únor 2020

23.února – 7.neděle v mezidobí
1.Čtení Lv 19,1-2.17 - p. Kaláb
2.Čtení 1 Kor 3,16-23 - p. Vrba
Přímluvy - p. Minář st.

Čtení při nedělních mších sv. – březen 2020


1.března – 1.neděle postní
1.Čtení Gn 2,7-9;3,1 - p. Svoboda
2.Čtení Řím 5,12-19 - pí. Svobodová
Přímluvy - pí. Minářová

8.března – 2.neděle postní
1.Čtení Gn 12,1-4a - p. Pinkava
2.Čtení 2Tim 1,8-10 - p. Vrba
Přímluvy - p. Minář st.

15.března – 3.neděle postní
1.Čtení Ex 17,3-7 - pí. Bubeníková
2.Čtení Řím 5,1-2.5-8 - pí. Přecechtělová
Přímluvy - pí.  Fiedlerová

22.března – 4.neděle postní
1.Čtení 1Sam 16,1b-7.10 - p. Minář  
2.Čtení Ef 5,8-14 - p. Měchura
Přímluvy - p. Kaláb

29.března – 5 neděle postní
1.Čten Ez 37,12-14 - pí. Matonohová
2.Čtení Řím 8,8-11 - pí. Otáhalová
Přímluvy - p. Fiedlerová