Čtení při nedělních mších sv.

Čtení při nedělních mších sv. – říjen 2020

4.října – 27.neděle v mezidobí
1.Čtení Iz 5,1-7 - p.  Svoboda
2.Čtení Flp 4,6-9 - pí. Svobodová
Přímluvy - pí. Minářová

11.října – 28.neděle v mezidobí
1.Čtení  Iz 25,6-10a - pí. Matonohová
2.Čtení  Flp 4,12-14.19-20 - pí. Otáhalová
Přímluvy - p.  Kaláb

18.října – Slavnost posvěcení chrámu Páně
1.Čtení Ez 47,1-2.8-9.12 - p. Minář ml.  
2.Čtení 1Kor 3,9b-11.16-17 - p. Měchura
Přímluvy - p. Minář st.

25.října – 30.neděle v mezidobí
1.Čtení Ex 22,20-26 - p. Pinkava
2.Čtení 1Soil 1,5c-10 - p. Vrba
Přímluvy - pí. Přecechtělová