Čtení při nedělních mších sv.

Čtení při nedělních mších sv. – srpen 2020

3.srpna – 18.neděle v mezidobí
1.Čtení Iz 55,1-3 - pí. Matonohová
2.Čtení Řím 8,35.37-39 - pí. Otáhalová
Přímluvy - pí. Přecechtělová

9.srpna – 19.neděle v mezidobí
1.Čtení 1Král 19,9a.11-13a - p. Pinkava
2.Čtení Řím 9,1-5 - p. Vrba
Přímluvy - pí. Svobodová

16.srpna – 20.neděle v mezidobí
1.Čtení Iz 56,1.6-7 - p. Měchura
2.Čtení Řím 11,13-15.29-32 - p. Minář
Přímluvy - p. Minář st.

23.srpna – 21.neděle v mezidobí
1.Čtení Iz 22,19-23 - pí. Bubeníková
2.Čtení Řím 11,33-36 - p.  Svoboda
Přímluvy - pí. Otáhalová

30.srpna – 22.neděle v mezidobí
1.Čtení Jer 20,7-9 - pí. Přecechtělová
2.Čtení Řím 12,1-2 - pí. Svobodová
Přímluvy - p.  Buzzi