Čtení při nedělních mších sv.

Čtení při nedělních mších sv. – říjen  2019

6.října – 27.neděle v mezidobí
1.Čtení Hab 1,2-3;2,2-4 - pí. Matonohová
2.Čtení 2 Tim 1,6-8,13-14 - pí. Otáhalová
Přímluvy - pí.  Fiedlerová

13.října – 28.neděle v mezidobí
1.Čtení 2 Král 5,14-17 - p. Menšík
2.Čtení 2 Tim 2,8-13 - p. Pinkava
Přímluvy - pí. Minářová

20.října – 29.neděle v mezidobí
1.Čtení Ex 17,8-13 - p. Minář ml.
2.Čtení 2 Tim 3,14-4,2 - p. Měchura
Přímluvy - p. Minář st.

27.října – 30.neděle v mezidobí
1.Čtení Sir 35,15b-17. 20-22a - pí. Minářová  
2.Čtení 2 Tim 4,6-8.16-18 - pí. Svobodová
Přímluvy - pí. Fiedlerová