Čtení při nedělních mších sv.

4.srpna – 18.neděle v mezidobí
1.Čtení  Kaz 1,2;21-23 - pí. Bubeníková
2.Čtení Kol 3,1-5.9-11 - pí. Přecechtělová
Přímluvy - pí. Svobodová

11.srpna – 19.neděle v mezidobí
1.Čtení  Mdr 18,6-9 - p. Menšík
2.Čtení  Žid 11,1-2.8-19 - p.  Pinkava
Přímluvy - p. Minář st.

15.srpna  – Slavnost Nanebevzetí Panny Marie  (ČTVRTEK)
1.Čtení Zj 11,19a;12,3-6a.10ab - pí. Matonohová
2.Čtení 1 Kor 15,20-27a - pí. Otáhalová
Přímluvy - pí.  Fiedlerová

18.srpna – 20.neděle v mezidobí
1.Čtení Jer 38,4-6.8-10 - p. Minář
2.Čtení Žid 12,1-4 - p. Měchura
Přímluvy - pí. Minářová

25.srpna – 21.neděle v mezidobí
1.Čtení Iz 66,18-21 - p. Svoboda
2.Čtení Žid 12,5-7.11-13 - p. Vrba
Přímluvy - pí. Přecechtělová