Čtení při nedělních mších sv.

Čtení při nedělních mších sv. – červen  2019

2.června – 7. neděle velikonoční
1.Čtení  Sk 7,55-60 - pí. Matonohová
2.Čtení Zj 22,12-14.16-17.20 - pí. Otáhalová
Přímluvy - pí.  Fiedlerová

9.června – Slavnost Seslání Ducha Svatého
1.Čtení  Sk 2,1-11 - p. Menšík
2.Čtení  1Kor 12,3b-7.12-13 - p.  Vrba
Přímluvy - p. Minář st.

16.června – Slavnost Nejsvětější Trojice
1.Čtení Pr  8,22-31 - pí. Bubeníková
2.Čtení Řím 5,1-5 - pí. Minářová
Přímluvy - pí. Přecechtělová

23.června – 12.neděle v mezidobí
1.Čtení Zach 12,10-11 - p. Minář
2.Čtení Gal 3,26-29 - p. Měchura
Přímluvy - pí. Svobodová

30.června – 13.neděle v mezidobí
1.Čtení 1Král 19,16b.19-21 - p. Svoboda
2.,Čtení Gal 5,1.13-18 - p. Kaláb
Přímluvy - pí. Fiedlerová